Gmina Mszana Dolna. Parking gminny pod specjalnym nadzorem? – Będziemy przyglądać się tej sytuacji

Gmina Mszana Dolna. Parking gminny pod specjalnym nadzorem? – Będziemy przyglądać się tej sytuacji

Od 1 maja w Mszanie Dolnej zostaną wprowadzone opłaty za parking. Wielu kierowców, chcąc uniknąć opłat będzie mogło korzystać z darmowego miejsca postojowego placu przed, jak i za budynkiem Urzędu Gminy przy ul. Spadochroniarzy.

– Trzeba się może zastanowić czy teren wokół budynku nie powinien być w jakiś sposób oznaczony, tak, aby się później okazało, że nie mają gdzie zaparkować mieszkańcy gminy, którzy chcą załatwić sprawę w urzędzie, pracownicy i my radni – przyjeżdżając na sesję czy posiedzenia komisji  – mówił podczas ostatniej sesji rady gminy Mszana Dolna, radny Rafał Kubowicz.

Radny z Kasiny Wielkiej zwrócił również uwagę, że po podjęciu przez rajców miejskich uchwały o wprowadzeniu płatnych parkingów i pojawieniu się informacji w mediach, wielu kierowców na pewno skorzysta z bezpłatnego miejsca postojowego wokół budynku gminy.

– Mimo, że uchwała wejdzie w życie w maju, to jadąc ulicą Starowiejską we wtorek, zobaczyłem, że wokół sklepów jest wiele wolnych miejsc.  Wcześniej, to się nie zdarzało. Musimy już pomyśleć o tym, aby być przygotowanym na to, że plac wokół budynku gminy po wejściu w życie uchwały, na pewno się zapełni – podkreślił.

– Będziemy przyglądać się tej sytuacji. Być może trzeba faktycznie pomyśleć, aby postawić przed wjazdem na parking przed urzędem szlaban. Co do parkingu za budynkiem gminy, to nie jest nasz teren – tłumaczyła, odpowiadając na pytanie radnego Katarzyna Szybiak, z-ca wójta gminy.

Parking za budynkiem urzędu gminy należy do parafii pw. Św. Michała Archanioła w Mszanie Dolnej. W 2004 roku ówczesny proboszcz mszańskiej parafii ks. Zdzisław Balon zawarł porozumienie z gminą Mszana Dolna, którą reprezentował wójt Tadeusz Patalia, że gmina wybuduje parking z własnych środków. Będą z niego mogli korzystać również mieszkańcy gminy z Łostówki i części Mszany Górnej, którzy należą do parafii pw. Św. Michała Archanioła.

Zobacz również