Mszana Dolna. Dariusz Sochacki dyrektorem Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego

Mszana Dolna. Dariusz Sochacki dyrektorem Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego

Od 1 lutego Dariusz Sochacki pełni funkcję dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Ks. Karola Wojtyły w Mszanie Dolnej. Uchwałę w tej sprawie podjął Zarząd Województwa Małopolskiego.

Po nierozstrzygniętym konkursie od 1 września ubiegłego roku obowiązki dyrektora pełnił wicedyrektor Antoni Dudzik. Jednocześnie Zarząd Województwa Małopolskiego podjął działania zmierzające do powierzenia stanowiska dyrektora Dariuszowi Sochackiemu. Jak czytamy w uzasadnieniu uchwały z 23 stycznia, tę kandydaturę pozytywnie zaopiniowała Rada Pedagogiczna Ośrodka, a Małopolski Kurator Oświaty nie wniósł do niej zastrzeżeń.

Dariusz Sochacki będzie pełnił funkcję dyrektora do 31 sierpnia 2024 r.

Źródło: bip.malopolska.pl, oprac. MAG

Zobacz również