Mszana Dolna. Mieszkańcy napisali petycję: – Chcemy budowy chodnika – bulwarów dla pieszych wzdłuż Mszanki

Mszana Dolna. Mieszkańcy napisali petycję: – Chcemy budowy chodnika – bulwarów dla pieszych wzdłuż Mszanki

– Apelujemy do władz miasta o uwzględnienie w planach inwestycyjnych i rewitalizacyjnych (ulica Spadochroniarzy jest obszarem rewitalizacyjnym) i możliwie szybkiego wykonania chodnika – bulwarów dla pieszych wzdłuż rzeki Mszanki – napisali w liście do władz miasta mieszkańcy ul. Spadochroniarzy w Mszanie Dolnej.

Petycję w imieniu mieszkańców ul. Spadochroniarzy odczytał na ostatniej sesji rady miasta Jan Stożek, która uzuasadniał realizacji tej inwestycji. Zaznaczył, że budowa chodnika wzdłuż brzegów Mszani, znacznie poprawi bezpieczeństwo w tym mieście.

– W poprzedniej kadencji burmistrz podjął inwestycje w postaci poszerzenia drogi, jednak ta inwestycja nie wpłynęła na bezpieczeństwo pieszych, a w niektórych miejscach drogi spowodowała, że mają oni problem z poruszaniem się poboczem. Jak już nadmienialiśmy drogą tą poruszają się dzieci i osoby starsze, a to stanowi dla nich problem. Podjęte zostały też z mieszkańcami, których działki sąsiadują z drogą rozmowy o wykup gruntów pod budowę chodnika jednak zakończyły się fiaskiem.

Po odczytaniu petycji, głos zabrał Adam Piekarski – drugi z wnisokodawców pisma. Zachęcał ardnych do tego, aby nie bali się podejmować odważnych decyzji i realizowali czasem odważne, ale potrzebne plany inwestycyjne, które w przyszłości mogą przysłużyć się rozwojowi miasta.

– Może warto byłoby pomysleć o budowie kładki przez Mszankę. Skoro ma być w tym miejscu budowany Miejski Osrodek Kultury, to wartałoby nad takim przedsięwzięciem pomyśleć – zaznaczył.

Treść petycji:

Na podstawie art.2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r, „O petycjach”,My jako mieszkańcy ulicy Spadochroniarzy i miasta Mszana Dolna wnosimy petycję w sprawie budowy chodnika – bulwarów od młyna do kiosku państwa Piekarskich (wzdłuż rzeki Mszanki) przy ulicy Spadochroniarzy

w Mszanie Dolnej.

 

 Jako mieszkańcy apelujemy do władz miasta o uwzględnienie w planach inwestycyjnych i rewitalizacyjnych (ulica Spadochroniarzy jest obszarem rewitalizacyjnym) i możliwie szybkiego wykonania chodnika – bulwarów dla pieszych wzdłuż rzeki Mszanki.

 Z każdym rokiem na ulicy Spadochroniarzy wzrasta liczba osób korzystających z drogi. Fakt ten powoduje nieustanne zwiększenie się ruchu samochodowego, który w ostatnich latach zwiększył się kilkakrotnie. Oprócz samochodów codziennie przemieszczają się  tędy rowerzyści, piesi dorośli i dzieci do szkoły, sklepów, kościoła, a także na dworzec autobusowy. Ponadto poruszają się nią biegacze oraz amatorzy nordic-walking,turyści (wzdłuż ulicy biegnie szlak turystyczny), a  także osoby niepełnosprawne, zdarzają się kolizje i potrącenia naszych zwierząt domowych Być może statystyki policyjne nie odzwierciedlają w pełni tego problemu, gdyż nie zawsze takie przypadki są zgłaszane na policję, często widoczne są na asfalcie ślady hamowania. Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, a także przeciwdziałanie wypadkom i bezpieczeństwo pieszych, nasza społeczność stoi na stanowisku, że w zaistniałej sytuacji budowa chodnika – bulwarów jest jedynym rozwiązaniem, które podniesie bezpieczeństwo użytkowników drogi. 

 Nadmieniamy, że w poprzedniej kadencji burmistrz podjął inwestycje w postaci poszerzenia drogi, jednak ta inwestycja nie wpłynęła na bezpieczeństwo pieszych, a w niektórych miejscach drogi spowodowała, że mają oni problem z poruszaniem się poboczem. Jak już nadmienialiśmy drogą tą poruszają się dzieci i osoby starsze, a to stanowi dla nich problem. Podjęte zostały też z mieszkańcami, których działki sąsiadują z drogą rozmowy o wykup gruntów pod budowę chodnika jednak zakończyły się fiaskiem. 

Dlatego też budowa wzdłuż rzeki Mszanki na terenach „PWG  Wody Polskie”, nie powinna stwarzać takich problemów i zasadnym jest już podjęcie rozmów w tej sprawie. W przyszłości bulwary można połączyć kładką ze ścieżką rowerową i przedłużyć wzdłuż ulicy Zielonej.

My jako mieszkańcy także chcemy się włączyć w tą inwestycje, polegało by to na tym między innymi, że stowarzyszenia działające na terenie miasta mogły by pozyskać środki zewnętrze na jakąś część inwestycji. To są jednak działania przyszłości teraz zasadnym jest podjęcie rozmów z właścicielami gruntów o dzierżawę, a następnie sporządzenie projektu.

Na koniec pragniemy dodać, że nasza społeczność stoi na stanowisku, że w zaistniałej sytuacji budowa chodnika – bulwarów jest jedynym rozwiązaniem które podniesie bezpieczeństwo użytkowników drogi. Życia ludzkiego nie da się przełożyć na kwoty finansowe, jak to się ostatnio zdarza, a każde  uratowane przez właściwe inwestowanie środków publicznych jest najważniejsze. 

 Prosimy Panią Burmistrz i Radę Miasta Mszana Dolna o pozytywne rozpatrzenie naszej prośby.

Zobacz również