Mszana Dolna. Nowa koncepcja funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Kultury ma wykorzystywać potencjał kulturalno-turystyczny miasta

Mszana Dolna. Nowa koncepcja funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Kultury ma wykorzystywać potencjał kulturalno-turystyczny miasta

Piotr Armatys podjął starania o pozyskanie środków zewnętrznych na kontynuowanie budowy nowej siedziby Miejskiego Ośrodka Kultury. W Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie konsultacyjne, w którym wzięli udział radni, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz instruktorzy, prowadzący zajęcia teatralne i muzyczne. Próbowali określić potencjał kulturalno–turystyczny Mszany Dolnej.

W listopadzie uczestniczyłem w inauguracji i szkoleniu Programu Kultura Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 – 2021, dotyczącym tzw. środków norweskich. Nasza inwestycja wpisuje się idealnie w ten program. Od grudnia przygotowujemy wniosek do tych funduszy, oczywiście chodzi o dokończenie budowy obiektu na stadionie. Ponieważ jest to wniosek bardzo rozbudowany, czeka nas jeszcze bardzo dużo pracy, spotkań, ankiet, zmiany projektu (m. in. funkcjonalno-użytkowy). W dniu dzisiejszym odbyło się jedno z takich spotkań, gdzie próbowaliśmy określić potencjał kulturalny i turystyczny naszego miasta, ponieważ jest to projekt nie tylko dotyczący budynku, lecz bardzo szerokie patrzenie na kulturę – napisał dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury.

Zobacz również