Podsumowanie działalności jednostki OSP w Piekiełku w roku 2019

Podsumowanie działalności jednostki OSP w Piekiełku w roku 2019

W tym tygodniu w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Piekiełku odbyło się zebranie sprawozdawcze miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej na którym omówiono realizację zadań w roku 2019 oraz przyjęto plan pracy na rok bieżący. Zarządowi jednostki jednogłośnie udzielono absolutorium.

W zebraniu uczestniczyli: mł. bryg. Jakub Krzyżak z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Limanowej, druh Stanisław Przybylski, prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Tymbarku, druh Zbigniew Kaptur, komendant gminny ZOSP RP oraz inspektor ds. p.poż. UG Robert Nowak.

W działalności jednostki w minionym roku na szczególną uwagę zasługuje fakt organizacji licznych akcji charytatywnych dla osób potrzebujących. Angażowanie się w pomoc osobom potrzebującym niewątpliwie wyróżnia Jednostkę OSP w Piekiełku. W tym roku druhowie z Piekiełka obchodzą jubileusz 20-lecia działalności charytatywnej nad którym patronat honorowy objął starosta Limanowski Mieczysław Uryga.

Troska o drugiego człowieka, jego życie, zdrowie i dorobek leży u podstaw strażackiej służby i działalności charytatywnej druhów strażaków z Piekiełka. Bezinteresowna społeczna służba, troska, wrażliwość oraz chęć niesienia pomocy potrzebującym niech w sercach druhów trwa do końca świata.


Zobacz również