Stara Wieś. Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego "po góralsku"

Stara Wieś. Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego "po góralsku"

Dzisiaj obchodzimy Międzynarodowego Dzień Języka Ojczystego. Wydarzenie, to uczczono wczoraj w Gminnej Bibliotece w Starej Wsi. Dla zgromadzonej publiczności wiersze w gwarze góralskiej recytowały: Joanna Słodyczka, Renata Lipkowska i Teresa Bachleda-Kominek.

Joanna Słodyczka – urodziła się, mieszka i pracuje w Rabie Wyżnej. Dyrektorka Gminnej Biblioteki Publicznej w Rabie Wyżnej. Z zamiłowania regionalistka, dlatego obok wierszy pisanych językiem literackim pisze w gwarze Niżnego Podhala.

W dorobku trzy tomiki – debiutancki „Iskierki” (1999) ,  W malinioku” (2000), „Klucz do pamięci” (2016). Wiersze w kilku antologiach (m. in. „W gwiazdozbiorze jesieni” 2000, „A Duch wieje kędy chce” 2002, „Krzyż drzewo kwitnące” 2002. „Antologia poetów polskich” – edycja 2016 i 2017, „Našlapovani v podzimnim listi”) oraz w gazetach  i czasopismach: w „Poezji dzisiaj”, „Gazecie kulturalnej”, „LiryDramie”, „Gazecie Krakowskiej”, „Dzienniku Polskim”, krakowskim „Mateczniku”, „Głosie Janowa”  i „Tygodniku Podhalańskim” .

Renata Lipkowska -z rodu Smoleń,  poetka i pedagog z Pieniążkowic. Swoje dzieciństwo i lata młodości spędziła w malowniczej wsi Pieniążkowice. Po zdaniu egzaminu maturalnego pracowała w Przedszkolu Samorządowym  w Czarnym Dunajcu. Następnie podjęła studia na kierunku Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna oraz rozpoczęła pracę w Szkole Podstawowej w Krauszowie, z którą jest związana do dnia dzisiejszego.

Jako poetka zadebiutowała na XXXI Święcie Poezji Góralskiej w Rabie Wyżnej w 2009 r. Jej wiersze pojawiły się w Antologii „Na pokrzepe tobie” z 2013 r. Brała udział w spotkaniach poetyckich organizowanych na terenie Podhala ale również w Krakowie  i na ziemi śląskiej. Tomik poezji „Cary” opracowany przez p. prof. Annę Mlekodaj   w roku 2017 jest debiutanckim wydaniem.

Z miłości do góralszczyzny powstają piękne wiersze pisane gwarą, pisze również gadki góralskie a także scenariusze do spektakli reżyserowane przez nią samą.

Teresa Bachleda-Kominek – urodziła się w 1971 roku w Zakopanem. Wywodzi się z góralskiego rodu Gąsieniców. Od najmłodszych lat pisze wiersze, bajki, krótkie scenki teatralne, jasełka. Jej utwory są często prezentowane przez dzieci i młodzież podczas gwarowych konkursów recytatorskich, a zwłaszcza podczas Konkursu Poezji i Gawędy Podhala organizowanego w szkole na Cyrhli. Poetka jest także autorką hymnu Gimnazjum nr 3 im. Bł. Ks. J. Popiełuszki na Olczy w Zakopanem. 

Zobacz również