Komunikat dla powracających z zagranicy

Komunikat dla powracających z zagranicy

Na granicy z Niemcami, Czechami i Litwą funkcjonują punkty kontroli sanitarnej, w których są sprawdzane osoby przyjeżdżające do Polski autobusami i busami. Kontrola sanitarna prowadzona jest także na wszystkich przejściach granicznych z Rosją, Białorusią i Ukrainą. Tam badana jest każda osoba, która wjeżdża do naszego kraju.

Od 11 marca br. od godziny 16.00 rozpoczęły się działania ukierunkowane na przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19 na granicy polsko-słowackiej. 

Na granicy państwowej ze Słowacją zlokalizowanych będzie pięć punktów kontroli, z czego dwa na terenie województwa małopolskiego.

W związku z powyższym, w terytorialnym zasięgu działania Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, punkty kontroli sanitarnej uruchomione zostały w dwóch lokalizacjach:

  • Chyżne – Trstena
  • Jurgów – Podspady.

Pozostałe punkty kontroli na granicy polsko-słowackiej to:

  • Barwinek – Vysny Komarnik (Bieszczadzki OSG),
  • Korbielów – Oravska Polhora (Śląski OSG)
  • Zwardoń – Skalite Platforma (Śląski OSG).

W działanie punktów sanitarnych zaangażowane są służby medyczne, Straż Graniczna, Straż Pożarna, Policja, ITD, KAS oraz wojsko.

Wszystkie działania ukierunkowane są na zachowanie bezpieczeństwa zarówno pasażerów, jak i funkcjonariuszy służb.

Podczas kontroli sanitarnej dokonywany jest pomiar temperatury. Funkcjonariusze służb odbierają karty lokalizacji pasażera i kierowcy oraz weryfikują zawarte w nich dane z dokumentami tożsamości. Karta kierowcy zawiera dodatkowe dane, m.in. numer rejestracyjny pojazdu i trasę przejazdu.

W przypadku osoby zgłaszającej złe samopoczucie i z podwyższoną temperaturą, dalsze czynności realizują służby sanitarne.

W portach lotniczych w dalszym ciągu Straż Graniczna udziela wsparcia służbom zarządzającym oraz inspektorom sanitarnym przy zbieraniu od pasażerów kart lokalizacyjnych, jeśli nie zostały odebrane na pokładzie samolotu, czy w pomiarze temperatury. Pomagamy również w dystrybucji ulotek informacyjnych. Wsparcie to jest udzielane zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez porty bądź przez inspektorów sanitarnych. Szczegóły ustalane są na szczeblu roboczym.

Źródło: www.strazgraniczna.pl

Zobacz również