Poznaj zasady 14-dniowej kwarantanny

Poznaj zasady 14-dniowej kwarantanny

Od 15 marca wszystkie osoby, które wracają do Polski, muszą poddać się 14-dniowej kwarantannie. Odbywa się ją pod adresem podanym w karcie lokalizacyjnej wypełnianej na granicy lub we wskazanym przez służby ośrodku. Do miejsc kwarantanny, na podstawie danych z przejść granicznych, kierują stacje sanitarno – epidemiologiczne. Za nieprzestrzeganie kwarantanny grozi mandat karny w wysokości 5000 zł.

Podczas kwarantanny odbywanej w domu należy stosować się do następujących zaleceń Ministerstwa Zdrowia:

– nie opuszczaj domu,

– nie wychodź do sklepu,

– jeśli masz pod swoją opieką zwierzęta, to w miarę możliwości na czas trwania kwarantanny przekaż je pod opiekę rodzinie lub znajomym; jeśli nie masz takiej możliwości, zwróć się telefonicznie o pomoc do gminy,

– nie spotykaj się z innymi osobami i nie zapraszaj ludzi do domu,

– jeśli mieszkasz z rodziną, w miarę możliwości ogranicz z nią kontakt i zachowaj bezpieczny odstęp wynoszący minimum 2 metry,

– używaj oddzielnych naczyń niż pozostałe osoby przebywające w mieszkaniu,

– jeśli masz możliwość, korzystaj z osobnej łazienki/toalety niż pozostali domownicy; jeśli nie masz takiej możliwości, po skorzystaniu z toalety/łazienki zdezynfekuj ją dostępnym środkiem czystości,

– wietrz mieszkanie kilka razy dziennie,

– zachowaj zasady higieny,

– często myj ręce i dezynfekuj powierzchnie dotykowe takie jak: blaty, klamki, ekrany telefonów,

–  monitoruj temperaturę ciała minimum 2 razy dziennie,

– w przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu lub duszności niezwłocznie skontaktuj się telefoniczne ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się na oddział zakaźny, unikając transportu publicznego,

– udzielaj informacji o swoim stanie zdrowia dzwoniącym pracownikom Inspekcji Sanitarnej,

– w weryfikacji przestrzegania kwarantanny pomagają funkcjonariusze policji – mogą odwiedzać osoby poddane kwarantannie,

– w przypadku potrzeby skontaktowania się z lekarzem POZ, skorzystaj z teleporady; lekarz może wystawić e-receptę i e-zwolnienie; lista placówek POZ udzielających teleporad jest dostępna na stronie NFZ: bit.ly/teleporady-lista; więcej o e-zdrowiu na pacjent.gov.pl.

Podczas odbywania kwarantanny w innym ośrodku należy stosować się do wytycznych służb.

Infolinia NFZ: 800 190 590

źródło: www.gov.pl/koronawirus, oprac MAG

fot. Powiat Limanowski  

Zobacz również