Radni podjęli uchwałę intencyjną w sprawie wniosku przygotowywanego przez Miejski Ośrodek Kultury

Radni podjęli uchwałę intencyjną w sprawie wniosku przygotowywanego przez Miejski Ośrodek Kultury

Podczas wtorkowej sesji radni podjęli uchwały niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie dokończenia budowy nowej siedziby Miejskiego Ośrodka Kultury. Po aktualizacji kosztorysu przyjmuje się, że szacunkowa wartość tej inwestycji to 10 666 670 zł. Ponad 9 mln miałoby pochodzić z funduszy EOG.

W uchwale intencyjnej radni wyrazili zgodę na przystąpienie miasta do realizacji projektu pod nazwą „Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym poprzez utworzenie Ośrodka Kultury i Tradycji Górali Zagórzańskich w Mszanie Dolnej”. Tym samym zadecydowali o zabezpieczeniu środków na realizację tego projektu w przypadku przyznania dofinansowania z funduszy EOG. Zakładany wkład własny miasta to 1 600 000 zł. Ma on pochodzić m.in. ze sprzedaży w 2021 r. nieruchomości za kwotę 400 000 zł. Uchwały w tej sprawie podjęto w lutym.

Ponadto radni upoważnili burmistrza do przeznaczenia z budżetu kwoty 1 250 000 zł na funkcjonowanie ośrodka oraz utrzymanie trzech dodatkowych, specjalistycznych etatów w okresie trwałości projektu w latach 2023 – 2027.

Wniosek w ramach programu „Kultura” musi zostać złożony w  Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego do 16 marca. W jego opracowaniu uczestniczy Ryszard Konopka z  Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych „Tłok”. Stowarzyszenie to pomaga organizacjom pozarządowym, zwłaszcza w zakresie współpracy międzysektorowej. Jego celem jest wzmocnienie kapitałów społecznego, kulturowego i ekonomicznego w społecznościach lokalnych.

Zobacz również