Uroczystości pierwszokomunijne w Diecezji Tarnowskiej mogą się opóźnić. Bp Andrzej Jeż zatwierdził nowe zalecenia

Uroczystości pierwszokomunijne w Diecezji Tarnowskiej mogą się opóźnić. Bp Andrzej Jeż zatwierdził nowe zalecenia

Biskup tarnowski Andrzej Jeż zatwierdził zalecenia uzupełniające Dekret z 24 marca. Wydał również komunikat w sprawie uroczystości I Komunii Świętej.

Od 25 marca w każdej Mszy św. lub w innych celebracjach może uczestniczyć maksymalnie do 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę. Zatem oprócz kapłanów i kilku niezbędnych usługujących (np. kościelny, organista, kleryk) mogą to być wyłącznie osoby życia konsekrowanego oraz zamawiające intencję mszalną, które chęć swojego uczestnictwa zgłosiły uprzednio proboszczowi miejsca. Dotyczy to także Mszy św. żałobnej w dniu pogrzebu bez udziału ciała zmarłego.

Kościoły mają pozostawać otwarte w ciągu dnia, z zachowaniem wymogu, by nigdy nie przebywało w nich więcej niż 5 osób równocześnie. Informację o tym należy wywiesić na drzwiach kościołów, a także przekazać ją wiernym drogą internetową. W obecnej sytuacji – odpowiadając na apel władz państwowych – wszyscy wierni powinni pozostać w domach i łączyć się duchowo z Chrystusem obecnym w Najświętszym Sakramencie w kościołach.

Biskup Andrzej Jeż zdecydował również, że przynajmniej do Wielkanocy nie będą organizowane żadne spotkania formacyjne oraz uroczystości związane z przystępowaniem dzieci po raz pierwszy do spowiedzi świętej i Eucharystii. Niezależnie od decyzji o ewentualnym odwołaniu stanu epidemii oraz otwarciu szkół, uroczystości pierwszokomunijne w kwietniu nie będą organizowane. Możliwość organizacji uroczystości pierwszokomunijnych w maju i miesiącach późniejszych jest uzależniona od rozwoju sytuacji. Jeżeli stan epidemii nie zostanie odwołany, uroczystości pierwszokomunijne nie będą organizowane. Jeżeli stan epidemii zostanie odwołany, a dzieci powrócą do szkół, decyzja o organizacji uroczystości pierwszokomunijnych będzie uzależniona od woli rodziców w porozumieniu z proboszczem parafii. W takim przypadku należy zachować wszelkie środki ostrożności. Decyzje rodziców o przystąpieniu dzieci do I Komunii Świętej poprzedzonej przystąpieniem do sakramentalnej spowiedzi świętej powinny być w każdym przypadku dyktowane dobrem dzieci oraz powagą sakramentów świętych, a nie innymi względami (np. rezerwacją lokali).

W związku z tymczasowym zawieszeniem w parafiach wszelkich spotkań formacyjnych oraz ograniczonym kontaktem z katechetami, rodzice powinni podjąć z dziećmi indywidualną katechezę domową w oparciu o materiał wskazany przez katechetę lub proboszcza.

źródło: Diecezja Tarnowska

fot. arch. TV28

Zobacz również