W niedzielę zapraszamy na transmisję mszy św. z kościoła pw. Św. Michała Archanioła

W niedzielę zapraszamy na transmisję mszy św. z kościoła pw. Św. Michała Archanioła

Wspólnie z ks. Jerzym Raźnym, proboszczem parafii pw. Św. Michała Archanioła w Mszanie Dolnej, zapraszamy w niedzielę (15 marca) do uczestnictwa we mszy świętej za pośrednictwem łączy internetowych. Nabożeństwo będziemy transmitować na stronie internetowej i profilu facebookowym naszej telewizji.

Transmisję rozpoczniemy w niedzielę 15 marca o godz. 8. rano. Relacja z mszy św. będzie również dostępna na naszej stronie internetowej. Będzie ją można odtworzyć i zobaczyć w każdej wolnej chwili.

Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski rekomendowała biskupom diecezjalnym udzielenie dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we mszy świętej do 29 marca: osobom w podeszłym wieku, osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.), dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę, a także osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcamy, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcamy też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe – czytamy w komunikacie. 

Zobacz również