W parafiach zostaną wprowadzone zalecenia Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski

W parafiach zostaną wprowadzone zalecenia Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski

Metropolita krakowski, arcybiskup Marek Jędraszewski oraz biskup tarnowski, Andrzej Jeż wprowadzają w życie rekomendacje Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski, ustalone podczas czwartkowych obrad w Warszawie. Wynikają one z troski o życie i zdrowie wiernych.

Rada Stała rekomendowała biskupom diecezjalnym udzielenie dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do 29 marca: osobom w podeszłym wieku, osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.), dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę, a także osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

– Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcamy, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcamy też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe – czytamy w komunikacie.

Do 29 marca w kościołach znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk. Cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego. Należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie. Na kratki konfesjonałów mają być nałożone folie ochronne. W kropielnicach nie będzie wody święconej. W komunikacie przypomniano również, że przepisy liturgiczne przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na rękę.  

Jednocześnie Rada Stała zaleca duszpasterzom, by umożliwili wiernym indywidualną modlitwę poprzez otwieranie kościołów w ciągu dnia oraz odwiedzanie chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną.

Ponadto do 29 marca zawieszone zostają pielgrzymki maturzystów na Jasną Górę oraz rekolekcje szkolne organizowane przez parafie, a liturgie z udzieleniem sakramentu bierzmowania odbędą się w późniejszych terminach. O rekolekcjach dla dorosłych i innych spotkaniach decydować mają księża proboszczowie z zachowaniem wszelkiej ostrożności.

Prosimy o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi, np. poprzez pomoc w zakupach. Prosimy wszystkich ludzi wierzących o modlitwę w intencji ochrony przed chorobami, a także o pokój serc i łaskę głębokiego nawrócenia dla każdego z nas. Dobremu Bogu polecajmy wszystkich zmarłych na skutek koronawirusa. Módlmy się o zdrowie dla chorych, tych, którzy się nimi opiekują, lekarzy i personelu medycznego oraz wszystkich służb sanitarnych. Módlmy się o wygaśnięcie epidemii. Zgodnie z Tradycją Kościoła zachęcamy do śpiewania w naszych kościołach suplikacji „Święty Boże, Święty Mocny… Od powietrza, głodu, ognia i wojny, zachowaj nas Panie” – napisali członkowie Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski.

źródło: Archidiecezja Krakowska, Diecezja Tarnowska, oprac. MAG

Zobacz również