Nie ma szturmu na Urząd Pracy. Przedsiębiorcy złożyli 360 wniosków o wsparcie finansowe państwa

Nie ma szturmu na Urząd Pracy. Przedsiębiorcy złożyli 360 wniosków o wsparcie finansowe państwa

W kwietniu Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej, nie odnotował wzmożonej rejestracji osób bezrobotnych. Nie zarejestrowano też oświadczeń pracodawców o zamiarze zwolnień grupowych.

Pracodawcy korzystają z pomocy finansowej z Funduszu Pracy w ramach tzw. tarczy antykryzysowej, głównie z pożyczek udzielanych przez Starostę Limanowskiego w kwocie 5 tys. zł dla mikroprzedsięborców zatrudniających pracowników oraz składają już wnioski o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników, jeżeli firmy odnotowały spadek obrotów, w związku z pandemią COVID-19, o co najmniej 30 % w ciągu wybranych dwóch miesięcy – w stosunku do takiego samego okresu roku poprzedniego

Obecnie w PUP w Limanowej zarejestrowane są 4094 osoby bezrobotne tj. o 213 osób więcej, niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

–  Na chwilę obecną nie obserwujemy jakiegoś gwałtownego wzrostu rejestracji osób bezrobotnych – mówi Marek Młynarczyk, dyrektor PUP w Limanowej. Rejestracja utrzymuje się na podobnym poziomie jak w miesiącach poprzednich. Pracodawcy ubiegają się o wsparcie w ramach tzw. tarczy antykryzysowej. Złożonych zostało już 370 wniosków o pożyczki podlegające umorzeniu oraz 30 wniosków o dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników. Ponad 130 pracodawcom pożyczki zostały już wypłacone ze środków Funduszu Pracy. Kolejne umowy są na bieżąco realizowane według kolejności wpływu wniosków do urzedu. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapewnia, że pieniędzy wystarczy dla wszystkich ubiegających się o to wsparcie w ramach tarczyinformuje dyrektor Młynarczyk.

– Informacje, o tym jak należy prawidłowo wypełnić wniosek i gdzie go złożyć, są dostępne na stronie internetowej www.limanowa.praca.gov.pl. Zachęcam do jej odwiedzenia i zapoznania się ze wszystkimi informacjami i zadawania pytań pracownikom pod wskazanymi na stronie internetowej Urzędu numerami telefonów- dodaje dyrektor PUP w Limanowej.

W imieniu naszych czytelników pytaliśmy również, o to jak wyglądają zgłoszenia osób bezrobotnych, które muszą potwierdzić swoją gotowość do aktywizacji w urzędzie pracy, a także rejestracja osób, które z powodu utraty pracy muszą się zarejestrować.

W pierwszym przypadku, kiedy w karcie zgłoszenia widzimy termin wizyty, musimy zadzwonić do Urzędu i potwierdzić swoją gotowość do podjęcia pracy lub innej formy aktywizacji. Kolejne kroki, co do dalszego postępowania otrzymamy od pracowników PUP. Dotyczy to obu placówek, zarówno w Limanowej, jak i w Mszanie Dolnej.

Kiedy chcemy się zarejestrować jako bezrobotni, powinniśmy tego dokonać przede wszystkim w formie elektronicznej, a jeżeli nie posiadamy podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego na platformie e-puap, to możemy dokonać rejestracji poprzez wydrukowanie i wypełnienie karty rejestracyjnej dostępnej na stronie PUP w Limanowej i dostarczenie jej do wystawionych w Limanowej i Mszanie Dolnej skrzynek podawczych.

Druki kart dostępne są również przy skrzynkach podawczych, w Limanowej przy ul. Józefa Marka 9 (w Klubie Pracy – wejście bezpośrednio z parkingu), a w Mszanie Dolnej w przedsionku wejścia do punktu zamiejscowego PUP przy ul. Starowiejskiej 4. 

Zobacz również