Nielegalne wysypiska to smutna plaga

Nielegalne wysypiska to smutna plaga

Na naszą skrzynkę redakcyjną trafił list od jednego z czytelników. Internauta napisał list z prośbą o publikację zdjęć z trasy biegowej przy Mogielicy.

Nasz czytelnik Tomasz wybrał się wczoraj ze swoimi dziećmi na spacer na trasę biegową przy Mogielicy. 

Ku mojemu zdziwieniu na trasie można było podziwiać piękne widoki, ale też dzikie wysypiska – pisze w liście pan Tomasz.

Nielegalne wysypiska oraz porzucane przez turystów i mieszkańców śmieci to problem każdej gminy.

Wyrzucanie śmieci do lasu to wykroczenie, za które można dostać nawet 5000 złotych grzywny. Natomiast za wywożenie do lasu odpadów można nawet trafić do aresztu na 30 dni.

art.162 kodeksu wykroczeń
§ 1. Kto w lasach zanieczyszcza glebę lub wodę albo wyrzuca do lasu kamienie, śmieci, złom, padlinę lub inne nieczystości, albo w inny sposób zaśmieca las,
podlega karze grzywny albo karze nagany.
§ 2. Jeżeli czyn sprawcy polega na zakopywaniu, zatapianiu, odprowadzaniu do gruntu w lasach lub w inny sposób składowaniu w lesie odpadów, sprawca
podlega karze aresztu albo grzywny.
§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 można orzec nawiązkę, a w razie popełnienia wykroczenia określonego w § 2 orzeka się nawiązkę — do wysokości równej kosztom rekultywacji gleby, oczyszczenia wody, wydobycia, wykopania, usunięcia z lasu, a także zniszczenia lub neutralizacji odpadów.

Zobacz również