Przygotowanie do ślubu w czasie pandemii. Kuria Diecezjalna w Tarnowie wydała komunikat

Przygotowanie do ślubu w czasie pandemii. Kuria Diecezjalna w Tarnowie wydała komunikat

Kuria Diecezjalna w Tarnowie podała zalecenia dla narzeczonych. Osoby przygotowujące się do sakramentu małżeństwa powinny otrzymać możliwość indywidualnej katechezy oraz przeżycia Dnia Skupienia, związanego ze spowiedzią św. Spotkania w poradni warunkowo mogą zostać przeniesione na czas po ślubie. Podejmując decyzję o przeniesieniu terminu zawarcia małżeństwa, narzeczeni mogą brać pod uwagę także piątek, po uzyskaniu dyspensy od proboszcza.

Poniżej publikujemy pełny tekst komunikatu.

Katechizacja przedmałżeńska

Jeżeli narzeczeni z powodu pandemii nie ukończyli katechizacji przedmałżeńskiej i pragną zawrzeć sakrament małżeństwa, to należy zastosować w tym przypadku zapisy obowiązującego prawa: „W wyjątkowych wypadkach, gdy nie ma możliwości zrealizowania wszystkich stawianych narzeczonym wymagań w ramach przygotowania bliższego i bezpośredniego, dopuszcza się formę indywidualnego przygotowania, które duszpasterz koniecznie powinien przeprowadzić”. IV Synod Diecezji Tarnowskiej, stat. 578. W praktyce oznacza to przeprowadzenie z narzeczonymi kilku spotkań. Zaświadczenie o przeprowadzeniu tych spotkań, zawierające poruszoną tematykę,  należy dołączyć do protokołu przedślubnego.

Dzień Skupienia dla narzeczonych

Oprócz wyżej wymienionej formy katechezy przedmałżeńskiej należy umożliwić narzeczonym skorzystanie z sakramentu pokuty, zachęcając do przeżycia całego dnia związanego ze spowiedzią św. jako pewnej formy indywidualnego Dnia Skupienia dla narzeczonych. Datę tak przeżytego Dnia Skupienia duszpasterz powinien odnotować na stosownym druku, który jest dołączany do protokołu przedślubnego.

Poradnia rodzinna

Spotkania w parafialnych poradniach rodzinnych mają charakter formacyjny. Obecnie są one zawieszone. Regułą pozostaje zrealizowanie spotkań w poradni przed ślubem i jeżeli przyszłe rozporządzenia na to pozwolą, należy zrealizować je w takiej właśnie formie. Wyjątkowo, jeżeli nupturienci nie zdążą uczestniczyć we wszystkich trzech spotkaniach w poradni, należy pozostałe spotkania, lub wszystkie trzy, przenieść na czas po ślubie. Planowane spotkanie w parafialnej poradni rodzinnej należy odnotować na stosownym druku, który jest dołączany do protokołu przedślubnego.

Data ślubu

Rozważając przeniesienie ślubu i wesela na inny termin, można w tej wyjątkowej sytuacji wziąć pod uwagę również piątek. W tym przypadku należy postarać się o uzyskanie stosownej dyspensy od proboszcza parafii, na terenie której będzie odbywało się wesele.

źródło: Diecezja Tarnowska, oprac. MAG

fot. Gabriela Sadłowska/ GABI Suknie I Dekoracje Ślubne

Zobacz również