Radni przyjęli uchwałę wspierającą przedsiębiorców. Kryzys oznacza niestety mniejsze wpływy do budżetu gminy

Radni przyjęli uchwałę wspierającą przedsiębiorców. Kryzys oznacza niestety mniejsze wpływy do budżetu gminy

Radni Gminy Tymbark jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z kryzysem wywołanym pandemią. Wójt Paweł Ptaszek podkreślił podczas sesji, że sytuacja wymusi również oszczędności w inwestycjach, ponieważ wpływy do budżetu będą niższe. Więcej środków trafi natomiast na zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Uchwała daje możliwość zastosowania odroczeń w zapłacie zobowiązań w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców oraz niepobierania opłaty prolongacyjnej w stosunku do zastosowanej ulgi. Te rozwiązania mają zminimalizować skutki kryzysu dla przedsiębiorców.  

Ze szczególną uwagą śledzimy rozwój sytuacji w zakresie zahamowania prawidłowego funkcjonowania gospodarki oraz oferty wsparcia finansowego z programów rządowych oraz w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej, o czym będziemy informowali na bieżąco – deklaruje wójt Paweł Ptaszek.

Wójt i kierownik GOPS zadbali również o podstawowe środki ochrony. Mieszkańcy otrzymują bawełniane maseczki wielokrotnego użytku, uszyte w ramach wolontariatu przez panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Tymbarku. Maseczki są dodatkiem do „Informatora Samorządowego”. Materiały na maseczki zostały zakupione przez Urząd Gminy.

źródło: Urząd Gminy Tymbark, oprac. MAG

fot. Urząd Gminy Tymbark, Roland Mielnicki

Zobacz również