Sukces Koła Gospodyń Wiejskich z Łętowego, stowarzyszeń i klubu jeździeckiego w konkursie grantowym

Sukces Koła Gospodyń Wiejskich z Łętowego, stowarzyszeń i klubu jeździeckiego w konkursie grantowym

Pięć organizacji działających na terenie gminy Mszana Dolna otrzymało dofinansowanie w pierwszej edycji Programu Grantowego Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki. Komisja konkursowa za najlepszy uznała projekt gospodyń z Łętowego.

Komisja spośród 85 propozycji najwyżej oceniła projekt Koła Gospodyń Wiejskich z  Łętowego – „Warsztaty kulinarne z przygotowania tradycyjnych potraw zagórzańskich sposobem na rozszerzenie działalności odpłatnej Koła Gospodyń Wiejskich w Łętowem”. 

Trzecie miejsce w konkursie ofert zajęła Fundacja na Rzecz Rozwoju Kultury Zagórzańskiej z projektem „Zwiększenie potencjału Fundacji na Rzecz Rozwoju Kultury Zagórzańskiej poprzez przygotowanie i przetestowanie oferty – odpłatnych warsztatów kulturowych  Jak to bywało na zagórzańskim szałasie – zwyczaje i obrzędy pasterskie  oraz Skąd biorą się tradycyjne zagórzańskie sery?

Stowarzyszenie „Zagórzańska Kraina” zrealizuje projekt „Warsztaty plenerowe na ścieżce Od kwiatowego koszyka do miodu i słoika sposobem na zwiększenie potencjału Stowarzyszenia Zagórzańska Kraina”. 

Zagórzańscy Pasjonaci Stowarzyszenie Rękodzielników otrzyma dofinansowanie na projekt  „Poszerzamy umiejętności i wprowadzamy nową ofertę”.

Dotacją zostanie również objęty Klub Jeździecki „Apacz” na „Szkolenie koni sportowych”.

Wszystkie podmioty, które otrzymały dofinansowanie, są zaangażowane w budowę marki Gminy Mszana Dolna „Zagórzańskie Dziedziny”.

źródło: Urząd Gminy Mszana Dolna/Magdalena Polańska; oprac. MAG

fot. KGW w Łętowem

 

Zobacz również