Termin wprowadzenia opłat za parkowanie będzie przesunięty, miejsca publiczne są dezynfekowane, a firmy mogą liczyć na wsparcie miasta – burmistrz Anna Pękała odpowiedziała na pytania mieszkańców

Termin wprowadzenia opłat za parkowanie będzie przesunięty, miejsca publiczne są dezynfekowane, a firmy mogą liczyć na wsparcie miasta – burmistrz Anna Pękała odpowiedziała na pytania mieszkańców

Burmistrz Anna Pękała udostępniła na oficjalnym profilu nagranie z odpowiedziami na pytania od mieszkańców, w tym od naszej redakcji. Przesunięty zostanie termin wprowadzenia opłat za parkowanie. Zmiany w tym zakresie na pewno nie nastąpią 1 maja. Miasto otrzymało dofinansowanie na zakup 28 laptopów do nauki zdalnej i opracowuje uchwałę, która ma pomóc przedsiębiorcom. Anna Pękała zadeklarowała, że właściciele lokalnych firm już mogą zwracać się do Urzędu Miasta z wnioskami.

Z odpowiedzi wynika, że dwie główne inwestycje (rozbudowa Miejskiej Biblioteki i modernizacja stadionu), mimo kryzysu związanego z koronawirusem, nie są zagrożone. Prace Komitetu Rewitalizacji oraz zewnętrznej firmy wynajętej do opracowania programu rewitalizacji są zaawansowane. Magistrat jednak nie ma na razie pomysłu na promocję Mszany Dolnej. Odpowiednie propozycje zostaną przygotowane, kiedy skończy się stan epidemii. Obecnie władze skupiają się na zapewnieniu bezpieczeństwa, m.in. poprzez dezynfekcję miejsc publicznych. Jednocześnie mieszkańcy mogą być pewni, że praca Urzędu Miasta odbywa się we właściwy sposób, a wszelkie informacje udzielane są przez pracowników na bieżąco i zgodnie z prawem.   

Burmistrz Anna Pękała mówiła również o kwestiach dotyczących stadionu i jego funkcjonowania w przyszłości. Poruszyła temat studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, PSZOK-u. Zapowiedziała też kampanię informacyjno – edukacyjną na temat odpowiedniego korzystania ze szlaków turystycznych.

Zapraszamy do obejrzenia nagrania.

 fot. arch. TV28

Zobacz również