W tym roku nie będzie tradycyjnej zbiórki przy kościołach, ale każdy może wesprzeć Ochotniczą Straż Pożarną

W tym roku nie będzie tradycyjnej zbiórki przy kościołach, ale każdy może wesprzeć Ochotniczą Straż Pożarną

Już w 4 maja przypada Międzynarodowy Dzień Strażaka i wspomnienie św. Floriana – patrona strażaków. Z tej okazji mszańscy strażacy zawsze organizowali zbiórkę na potrzeby jednostki. W tym roku kwestowanie stało się niemożliwe, a sytuacja finansowa znacznie się pogorszyła ze względu na zakaz organizowania wesel.

Udostępnianie sali to głowne źródło dochodu jednostki. Obecnie nie ma zarobku, a bieżące opłaty trzeba regulować. Mszańska jednostka ma również na utrzymaniu posterunek czasowy PSP z Limanowej. O tym problemie mówił podczas sesji Stanisław Antosz, radny i prezes OSP. Burmistrz Anna Pękała poinformowała, że miasto w dobie oszczędności nie dofinansuje kwotą 10 tys. zł zakupu samochodu, o co wnioskował komendant powiatowy. Nie przewidziano takiego wydatku w budżecie. Burmistrz nie wykluczyła jednak wparcia OSP. 

Były dobre czasy, były wesela. Na obecną chwilę my nie mamy złotówki na prąd. Bedę się zwracał do pani burmistrz o wypracowanie z prawnikami jakiejś umowy, żebyśmy mogli dostać dotację, żebyśmy mogli zapłacić prąd i gaz. Obecnie są one używane na potrzeby zapewnienia gotowości bojowej przez strażaków PSP i naszych strażaków – mówił Stanisław Antosz. 

Nasza jednostka jest jedną z bardziej aktywnych w powiecie, a wszyscy pełnią w niej służbę non profit – podkreślał Radosław Rusnarczyk, radny i druh OSP.

Ochotniczą Straż Pożarną z Mszany Dolnej można wesprzeć wpłatą na konto: 

BS Mszana Dolna – 75 8808 0006 0010 0000 0648 0001. 

Można również wziąć udział w zbiórce. 

źródło: OSP Mszana Dolna, oprac. MAG

Zobacz również