Zajęcia w szkołach zawieszone do 24 maja. Matura od 8 czerwca, egzamin ósmoklasisty od 16 do 18 czerwca

Zajęcia w szkołach zawieszone do 24 maja. Matura od 8 czerwca, egzamin ósmoklasisty od 16 do 18 czerwca

Dla uczniów ostatnich klas liceów, techników oraz szkół podstawowych kończy się okres niepewności. Minister edukacji Dariusz Piontkowski podał harmonogram egzaminów. Najwcześniej rozpoczną się matury pisemne – 8 czerwca. Rząd zdecydował o rezygnacji z ustnej części egzaminu dojrzałości. Ósmoklasiści z zadaniami z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego zmierzą się w dniach 16 – 18 czerwca. Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie zaplanowano od 22 czerwca do 9 lipca.

Termin dodatkowy dla ósmoklasistów, którzy nie będą mogli przystąpić do egzaminu w terminie głównym, wyznaczono na  7 – 9 lipca. Wyniki egzaminu będą znane do 31 lipca. Wtedy szkoły otrzymają zaświadczenia. Matury pisemne zakończą się 29 czerwca. Termin dodatkowy zaplanowano od 8 do 14 lipca. Wyniki egzaminu w terminie głównym i dodatkowym będą znane do 11 sierpnia. Egzamin poprawkowy odbędzie się 8 września, a jego wyniki zostaną podane do 30 września. Egzamin zawodowy (Formuła 2019) zaplanowany jest od 17 do 28 sierpnia.

Rząd zdecydował o przedłużeniu zamknięcia szkół, przedszkoli i żłobków do 24 maja. Do tego czasu uczniowie szkół podstawowych, ponadgimnazjalnych, ponadpodstawowych kontynuują naukę w formie zdalnej. Uczelnie mogą prowadzić działalność badawczą w warunkach bezpiecznych, uwzględniających aktualny stan zagrożenia dla zdrowia pracowników.

źródło: www.gov.pl, oprac. MAG

fot. TV28, MEN

Zobacz również