Zobacz, jakie inwestycje będą realizowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych

Zobacz, jakie inwestycje będą realizowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych

Projekty powiatu limanowskiego, a także miasta Limanowa, gmin: Jodłownik, Kamienica, Limanowa, Łukowica i Niedźwiedź otrzymają dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Listę zatwierdził premier Mateusz Morawiecki. Łączna wartość środków przeznaczonych na dofinansowanie inwestycji w 2020 roku to 3 244 mln zł, z czego samorządy województwa małopolskiego otrzymają 202,5 mln zł: 102,6 mln zł na zadania powiatowe, a 99,9 mln zł na zadania gminne.

W Małopolsce wsparcie uzyska 170 zadań: 42 powiatowe i 128 gminnych. Pozwoli to na budowę, przebudowę lub remont 214 kilometrów dróg: 118 km powiatowych i 96 km gminnych.

Powiat Limanowski otrzymał dofinansowanie na realizację trzech projektów drogowych:

1. Mszana Górna – Podłopień: odcinek I – w Łostówce; odcinek II – w Łostówce i Wilczycach,

2. Siekierczyna – Naszacowice w Przyszowej,

3. Limanowa – Kamienica w Starej Wsi i Roztoce.

W tym roku rozpoczną się również inwestycje na drogach gminnych. Dofinansowaniem zostały objęte:

1. droga gminna Mstów – Dobroniów w Janowicach (gmina Jodłownik),

2. droga gminna „od CPN do krzyżówki’” (odcinek I) wraz z rozbudową „Drogi pod Kasztany” (odcinek II) oraz przebudową rowu drogowego w ciągu „Drogi pod Kasztany” (odcinek III)  (gmina Jodłownik),

3. droga Zasadne – Faronówka w Zasadnem wraz z remontem przepustu (gmina Kamienica),

4. droga Kamienica – Klenina (gmina Kamienica),

5. droga gminna w Męcinie i Kłodnem (gmina Limanowa),

6. droga Siekierczyna – Podlas w Siekierczynie (gmina Limanowa),

7. ul. Andrusikiewicza (miasto Limanowa),

8. droga w Świdniku (gmina Łukowica),

9. droga w Porębie Wielkiej (gmina Niedźwiedź).

Na liście rezerwowej znalazły się projekty remontów dróg gminnych:

1. Podlesie – Śnieżnica w Woli Skrzydlańskiej (gmina Dobra),

2. Judy w Jurkowie (gmina Dobra),

3. Lipowe – Słopnice w Lipowem (gmina Limanowa),

4. ul. Władysława Łokietka (miasto Limanowa),

5. w Kasinie Wielkiej (gmina Mszana Dolna),

6. w Tymbarku,

7. w Piekiełku (gmina Tymbark).

Fundusz Dróg Samorządowych powstał na mocy ustawy z 23 października 2018 r. Jest to mechanizm wsparcia dla jednostek samorządu terytorialnego, realizujących inwestycje na drogach samorządowych. Do tej pory odbyły się trzy nabory. O środki na budowę, przebudowę lub remont lokalnych dróg ubiegały się wszystkie samorządy powiatu limanowskiego poza miastem Mszana Dolna. W ubiegłym roku wiele dróg na terenie Limanowszczyzny zyskało nowy wygląd, a podróżowanie nimi stało się bezpieczniejsze i bardziej komfortowe. Prace wykonano na drogach zarządzanych przez powiat oraz gminy: Kamienica, Laskowa, Limanowa, Słopnice i Tymbark. 

źródło: Urząd Wojewódzki w Krakowie, oprac. MAG

fot. Monika Król

Zobacz również