Co dalej ze stołówkami? Rodzice ponownie zabierają głos w sprawie zmian proponowanych przez burmistrza Władysława Biedę

Co dalej ze stołówkami? Rodzice ponownie zabierają głos w sprawie zmian proponowanych przez burmistrza Władysława Biedę

Rodzice dzieci z miejskich szkół i przedszkoli pragną poinformować o postępach negocjacyjnych w sprawie organizacji stołówek. Poniżej publikujemy pełny tekst listu.

Wydarzenia ostatnich tygodni dotyczące daleko idących zmian w funkcjonowaniu placówek oświatowych na terenie miasta Limanowa wzbudziły ogromne emocje wśród społeczności. Na sesji w dniu 28.02.2020 roku wybrzmiał sprzeciw rodziców co do zmian w szkołach i przedszkolach oraz zarządzania stołówkami i kuchniami, czyli  przeniesienie ich zarządzania pod Limanowski Dom Kultury. Głos Rady Miasta w głosowaniu nad Uchwałą, która dawała takie możliwości w samorządzie był  jednoznaczny, w miażdżącej większości głosów została ona odrzucona. Pomimo to Burmistrz wprowadził niekorzystne zmiany organizacyjne w szkołach i przedszkolach.

Jak dotąd nie było woli rozmowy ze strony Pana burmistrza. My rodzice, jego wyborcy, mogliśmy jedynie pisać listy otwarte. Szukaliśmy możliwości dialogu z Burmistrzem, zabiegaliśmy o rozmowę, również za pośrednictwem Rady Miasta Limanowa, jednak nie wzięto ich głosu pod uwagę. Czas nagli, na początek czerwca zaplanowano przedstawienie wypowiedzeń pracownikom kuchni i stołówek, nie chcemy dopuścić do tak daleko idących zmian.

Trudno nam zaufać w zapewnienia Pana Burmistrza, że nic się tak naprawdę nie zmieni oprócz zarządcy i ceny posiłku. 3 lata temu obiecywał, że nie będzie oszczędzał na dzieciach miejskich, że On i Radni nie pozwolą na to. Dzisiaj szuka oszczędności głównie w oświacie, co wprost uderza w jakość i komfort nauki dzieci, również jak to Pan Burmistrz zawsze podkreśla  „jego dzieci”, czyli miejskich,  zasłaniając się „ekonomią”. Pokłosiem tego jest wprowadzona na wyraźną prośbę rodziców inicjatywa uchwałodawcza w dniu 21.05.2020 roku przez Przewodniczącą Rady Miasta na wniosek radnych. „Uchwała rodziców” ma na celu wprowadzenie zapisu, który uniemożliwia zarządzanie kuchniami i stołówkami przez Limanowski Dom Kultury i wyprowadzeniu ich ze szkół i przedszkoli. Przypominamy, iż pod wcześniejszym  protestem podpisało się prawie 2000 mieszkańców. Ten głos musi zostać usłyszany. W naszej ocenie głosowanie w dniu najbliższej sesji powinno być tylko formalnością potwierdzającą głosowanie z sesji marcowej. „Uchwała rodziców” daje radnym narzędzie, które uniemożliwi Burmistrzowi przeniesienie stołówek bez ich zgody. Finałem sesji z dnia 29.05.2020 roku może być zapewnienie posiłku dla dzieci w szkołach i przedszkolach w kwocie na dotychczasowych zasadach, chroniąc wysoką jakość oraz cenę posiłku. Pamiętać trzeba  również, że organem odpowiedzialnym za zorganizowanie wyżywienia w placówkach oświatowych od zawsze był i powinien być samorząd.

 

Zobacz również