Mieczysław Uryga do Jana Puchały: – To można było porównać do dyktatury

Mieczysław Uryga do Jana Puchały: – To można było porównać do dyktatury

Burza na sesji Rady Powiatu Limanowskiego. Ugrupowanie "Działajmy Wspólnie" stanęło murem za byłym starostą Janem Puchałą. Każdy z członków stowarzyszenia zdecydował się wydać oświadczenie, w którym domagali się m.in. przeprosin dla byłego starosty.

Wydane na sesji oswiadczenia, to pokłosie lutowego spotkania rajców. A poszło wtedy o spółkę Gorczańskie Wody Termalne. Obecne władze powiatu zarzucały Janowi Puchale, że ten nie przygotował inwestycji w Porębie Wielkiej do realizacji.

Stąd też kłopoty, ze sprzedażą udziałów w spółce prywatnemu inwestorowi. Osią sporu stała się droga, która nie widnieje w planie zagospodarowania gminy Niedźwiedź. Po przeanalizowaniu dokumentów okazało się, że droga na mapie jest…, a nawet są trzy drogi poprowadzone przez środek działki.

Zobacz materiał.

Zobacz również