Rodzice solidaryzują się z pedagogami. – Nie zgadzamy się z Pańską oceną pracy nauczycieli – piszą w liście do burmistrza

Rodzice solidaryzują się z pedagogami. – Nie zgadzamy się z Pańską oceną pracy nauczycieli – piszą w liście do burmistrza

Dyskusja dotycząca limanowskiej edukacji zaniepokoiła rodziców. Rady wszystkich szkół skierowały do burmistrza Władysława Biedy wspólny list, w którym wyrażają poparcie dla nauczycieli. Krytyczne uwagi na temat ich pracy odbierają jako próbę skłócenia grup, które tworzą społeczność szkolną. Zdaniem rodziców atmosfera wzajemnych oskarżeń nie sprzyja właściwemu przebiegowi edukacji, zwłaszcza w czasie epidemii.

Szanowny Panie Burmistrzu

Podczas obrad  XXV Sesji Rady Miasta Limanowa, w dłuższym wywodzie, wygłosił Pan negatywną ocenę pracy nauczycieli z naszych szkół. W skrócie  opublikował to jeden z portali w artykule pt.: „Zacząłem wątpić w to, jak nauczyciele dbają o dobro dziecka”.

Społeczności szkolne, to duża rodzina – to nasze dzieci, młodzież, nauczyciele i my rodzice. Wspólnie wychowujemy młode pokolenie, dlatego jako przedstawiciele rodziców jesteśmy zaniepokojeni Pana stosunkiem do nauczycieli, którzy w tak trudnym czasie edukują nasze dzieci.

Dotychczas uczniowie wszystkich miejskich szkół dzięki ich dodatkowej pracy i zaangażowaniu wzbogacali uroczystości kulturalne i patriotyczne w mieście. Ponadto dzieci i młodzież reprezentowały Limanową, biorąc udział w różnorodnych konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych na terenie całej Polski, przyczyniając się do promocji miasta. 

Jako rodzice, uważamy, że publiczne podważanie autorytetu osób, które w codziennej służbie zajmują się kształceniem i wychowaniem młodego pokolenia, jest próbą zdezawuowania ich pracy. 

Obserwując wydarzenia zauważamy, że już nie tylko my rodzice, Wójt Gminy Limanowa jesteśmy problemem Pana polityki, ale również nauczyciele.

W zakresie edukacji  merytorycznej ocenie szkoły podlegają Kuratorium Oświaty. Ocena tej instytucji  jest pozytywna dla wszystkich szkół miejskich.

Ostatnie działania Pana w zakresie limanowskiego szkolnictwa oraz wystąpienie na XXV Sesji RM odbieramy jako próbę skłócenia naszych  społeczności  szkolnych, poprzez ukazywanie według Pana, niewłaściwych działań rodziców, Wójta Gminy Limanowa, a obecnie  nauczycieli.

Jako przedstawiciele rodziców oświadczamy, że nie zgadzamy się z Pańską  oceną pracy nauczycieli. Urząd, który powierzyli Panu mieszkańcy Limanowej, zobowiązuje Pana nie tylko do poprawy infrastruktury i estetyki miasta, ale też do stwarzania możliwie jak najkorzystniejszych warunków do edukacji i wychowania naszych dzieci.

Obecna sytuacja pandemii jest trudnym czasem dla wszystkich, dla Pana również. Zatem tworzenie atmosfery podejrzliwości i wzajemnych zarzutów eskaluje dodatkowe, niepotrzebne napięcia i stres.

Oczekujemy, że w działaniach związanych z obecnym i przyszłym funkcjonowaniem szkół uwzględni Pan nasze powyższe  stanowisko oraz uwagi zgłaszane przez nas podczas spotkań i w pismach.                                                                                                                                

Z poważaniem                                                                                     

Rada Rodziców 1,2,3,4

 

Zobacz również