„Zimowe utrzymanie dróg miejskich i chodników na terenie miasta” – takimi tematami zajmuje się Komisja Rewizyjna w czasie epidemii. Czy z obrad wynikną jakieś konkretne propozycje?

„Zimowe utrzymanie dróg miejskich i chodników na terenie miasta” – takimi tematami zajmuje się Komisja Rewizyjna w czasie epidemii. Czy z obrad wynikną jakieś konkretne propozycje?

8 maja odbyło się zebranie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej. Tym razem przewodniczący, Bogdan Surówka zwołał radnych, aby analizować, czy prawidłowo zostało wykonane zadanie obejmujące utrzymanie dróg i chodników w zimie. To było szóste zebranie tej komisji od początku marca. Za udział w komisjach radnym przysługuje dieta. O rezygnacji z połowy diety podczas ostatniej sesji poinformowali tylko Janusz Matoga i Janina Flig. – Prawnie nie można się zrzec diety – skomentował Bogdan Surówka.

Podczas sesji 27 kwietnia przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił sprawozdanie z dwóch zebrań, które odbyły się w kwietniu. Jedno dotyczyło funkcjonowania PSZOK-u, drugie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Z relacji Bogdana Surówki wynikało, że w Mszanie Dolnej wszystko funkcjonuje bardzo dobrze. Komisja nie podała żadnych wniosków, które mogłyby prowadzić do oszczędności w funkcjonowaniu magistratu i jednostek podległych. Raport z utrzymania dróg i chodników zapewne zostanie przedstawiony na następnej sesji. Ponieważ zima była lekka, można spodziewać się oszczędności z tego tytułu. Być może Komisja Rewizyjna wskaże wówczas jakieś konkrety. Przewodniczący Bogdan Surówka na razie nie odpowiedział na nasze pytania.

Raport zostanie najpierw przekazany pani burmistrz. Przetarg na odśnieżanie był bardzo dobrze przygotowany i jest sporo wniosków na przyszła zimę, które mogą przynieść oszczędności – stwierdził w rozmowie z naszym portalem, członek komisji, Michał Liszka.

Dla porównania Komisje Skarg i Wniosków, Budżetu i Finansów oraz Spraw Społecznych od początku marca spotykały się po 2 razy, Komisja Oświaty – 1 raz, a Komisja Gospodarki i Rozwoju – 3 razy. Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Matoga apelował, by ograniczyć zebrania komisji do minimum i organizować je tylko w istotnych sprawach, zarówno ze względu na stan epidemii, jak i dbałość o finanse miasta. Pytał również, czy w związku z przewidywanym spadkiem dochodów miasta, burmistrz wraz z urzędnikami opracowuje plan oszczędności.

Najpierw musimy przeliczyć to, co do tej pory już utraciliśmy i co jeszcze możemy utracić. Oczywiście na ten temat trwają dyskusje, natomiast dokumentu na ten moment nie ma. Mamy to z tyłu głowy, zresztą pani skarbnik o tym mówiła. Wiemy, jakie są niebezpieczeństwa i te ewentualne propozycje będziemy przedstawiać na kolejnych sesjach – deklarowała burmistrz Anna Pękała.

źródło: BIP, oprac. MAG

 

Zobacz również