Ruszył przetarg na opracowanie studium. Obwodnica Limanowej ma mieć 5,6 km

Ruszył przetarg na opracowanie studium. Obwodnica Limanowej ma mieć 5,6 km

Przetarg na opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego na potrzeby budowy obwodnicy Limanowej już się rozpoczął. Inwestycja ta została ujęta w programie rozwoju Podtatrza.

Przetarg będzie realizowany w dwóch częściach. Pierwsza obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej STEŚ-R wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla budowy obwodnicy Limanowej w ciągu drogi krajowej nr 28.

W Dzienniku Urzędowym UE 25 czerwca 2020 r zostało opublikowane ogłoszenie o przetargu na przygotowanie dokumentacji projektowej dla obwodnic: Limanowej w ciągu DK28 i Nowego Targu w ciągu DK49. Dokumentacja przetargowa dostępna jest także na platformie zakupowej GDDKiA. Zainteresowane firmy mają czas na składanie dokumentów do 29 lipca 2020 r. Można je składać na pojedyncze zadanie lub dwa łącznie. 

Zadaniem wykonawcy będzie przygotowanie dokumentacji projektowej STEŚ-R wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy Limanowej oraz obwodnicy Nowego Targu. Obydwie obwodnice powstaną w ramach rządowego programu „100 obwodnic”.

Obwodnica Limanowej, w ciągu DK28

W ramach inwestycji wstępnie zaplanowano m.in:

• budowę nowego odcinka drogi krajowej poza zwartą zabudową miasta, o długości około 5,6 km,

• ewentualną budowę węzłów lub skrzyżowań w miejscu węzłów na początku i na końcu obwodnicy

• budowę skrzyżowań z drogami innych kategorii lub w uzasadnionych przypadkach budowę węzłów drogowych,

• budowę i przebudowę ok. 13 obiektów inżynierskich i 3 murów oporowych,

• ewentualną budowę i przebudowę ulic miejskich,

• budowę urządzeń ochrony środowiska i infrastruktury towarzyszącej.

Początek odcinka projektowanej obwodnicy, w ciągu DK28 rozpoczyna się na istniejącej drodze krajowej od ok. 107 km plus 632 m, przy ulicy Krakowskiej (kierunek Rabka). Zakończenie obwodnicy nastąpi poprzez włączenie jej do istniejącej DK28 (ul. Kościuszki, kierunek Nowy Sącz) , w ok. 113 km plus 240 m.

Planowane jest wykonanie jednojezdniowej obwodnicy klasy GP z dwoma pasami ruchu, gdzie każdy pas ruchu będzie miał 3,5 m. Nośność nawierzchni wyniesie 115 kN/oś.

źródło: rynek infrastruktury.pl, GDDKiA w Krakowie.

Zobacz również