Woda w wodociągu zaopatrującym ZSiP niezdatna do spożycia przez ludzi

Woda w wodociągu zaopatrującym ZSiP niezdatna do spożycia przez ludzi

Zgodnie z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego woda z lokalnego wodociągu w Olszówce, z którego korzysta Zespół szkoły i Przedszkola im. Marii Konopnickiej, może być używana tylko do celów sanitarnych.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej stwierdził, że jakość wody w wodociągu pod względem mikrobiologicznym i fizycznym nie odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z uwagi na przekroczenia  w wodzie dopuszczalnych wartości mikrobiologicznych oraz fizycznych. Próbki pobrano 2 czerwca. Decyzja administracyjna obowiązuje do uzyskania prawidłowych wyników badania.

źrodło: Urząd Gminy Mszana Dolna, oprac. MAG

Zobacz również