Zakład Gospodarki Komunalnej dostarcza wodę mieszkańcom

Zakład Gospodarki Komunalnej dostarcza wodę mieszkańcom

W związku z decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Limanowej o zakazie użytkowania do celów spożywczych i higienicznych wody z wodociągu w Kamienicy miejscowy Zakład Gospodarki Komunalnej rozpoczął dostarczanie wody w cysternach.

Od dnia 6 czerwca 2020 r. przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kamienicy, w obrębie drogi do stadionu, Lewiatana i starej lecznicy w godzinach 8.00 – 11.00 będzie podstawiana cysterna z wodą do celów spożywczych i higienicznych, obsługująca osoby związane umową z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Kamienicy – informuje w komunikacie Jacek Rachwał, kierownik ZGK.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Limanowej stwierdził, że w wodzie z wodociągu w Kamienicy przekroczone są dopuszczalne wartości parametrów mikrobiologicznych. Woda może być używana tylko do celów sanitarnych.

źródło: Urząd Gminy Kamienica, oprac. MAG

Zobacz również