Absolwenci szkół podstawowych odebrali wyniki egzaminów ósmoklasisty. Uczniowie z Małopolski powyżej średniej krajowej

Absolwenci szkół podstawowych odebrali wyniki egzaminów ósmoklasisty. Uczniowie z Małopolski powyżej średniej krajowej

Absolwenci szkół podstawowych znają już wyniki egzaminów ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki i wybranego języka obcego nowożytnego. Otrzymali zaświadczenia, które do 4 sierpnia muszą dostarczyć do wybranych szkół ponadpodstawowych.

Wstępne wyniki egzaminów, które z powodu pandemii odbyły się w czerwcu, przedstawili podczas konferencji prasowej: Marzena Machałek, sekretarz stanu w MEN, Maciej Kopeć, podsekretarz stanu w MEN oraz Marcin Smolik, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Średnie wyniki w kraju wyniosły: z języka polskiego – 59%, z matematyki – 46%, z języka angielskiego – 54%, z języka niemieckiego – 45%  punktów możliwych do zdobycia.

Dobrze na tym tle prezentuje się województwo małopolskie. Uczniowie uzyskiwali odpowiednio: z języka polskiego – 62,03% (drugie miejsce w kraju), z matematyki – 50,92% (najlepiej w kraju), z języka angielskiego – 56,9%, z języka niemieckiego – 52,88% punktów możliwych do zdobycia.

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

Do 4 sierpnia 2020 r. (godz. 15:00) – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty, w sposób określony dla szkoły, do której dany absolwent kandyduje (oryginał albo kopia poświadczona za zgodność z oryginałem albo skan/zdjęcie za pomocą środków komunikacji elektronicznej).

12 sierpnia 2020 r. – ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do każdej szkoły ponadpodstawowej

Od 13 do 18 sierpnia 2020 r. – potwierdzenie woli przyjęcia do danej szkoły przez przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (jeżeli oryginały nie zostały złożone wcześniej).

Więcej informacji o rekrutacji: https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021

źródło: MEN, CKE; oprac. MAG

fot. Departament Informacji i Promocji Ministerstwa Edukacji Narodowej

 

Zobacz również