Dwie firmy ponownie złożyły oferty w przetargu na obsługę płatnych parkingów

Dwie firmy ponownie złożyły oferty w przetargu na obsługę płatnych parkingów

Te same firmy są zainteresowane zorganizowaniem i prowadzeniem obsługi płatnych parkingów na terenie Mszany Dolnej. Otwarcie ofert odbyło się 24 lipca.

Tym razem firma P.P.U.H. „Dejw” Dawid Biernat z Łososiny Górnej podała cenę 695,95 zł od każdego 1000,00 zł brutto uzyskanych wpływów. Z kolei „Drospel” Sp. z o.o. z Bolechowic wyceniła usługę na 654,50 zł od każdego 1000,00 zł brutto uzyskanych wpływów.

Urząd Miasta zamierza na sfinansowanie zamówienia przeznaczyć  634 409,88 zł.

źródło: Urząd Miasta Mszana Dolna, oprac. MAG

fot. Tv28

Zobacz również