Konsul generalna Węgier Adrienne Körmendy kończy swoją misję dyplomatyczną

Konsul generalna Węgier Adrienne Körmendy kończy swoją misję dyplomatyczną

Konsul generalna Węgier Adrienne Körmendy kończy swoją misję dyplomatyczną. Wielokrotnie gościła w Limanowej. Uczestniczyła m.in. w uroczystościach związanych z 100. rocznicą Odzyskania Niepodległości i kolejnymi rocznicami bitwy pod Limanową. Funkcję konsula generalnego Węgier w Krakowie sprawowała od 14 marca 2014 roku.

Podzczas obchodów 105. rocznicy bitwy, które odbyły się na jabłonieckim cmentarzu, Adrienne Körmendy otrzymała z rąk burmistrza Władysława Biedy miejskie odznaczenie: Przyjaciel miasta Limanowa.

Prof. dr hab. Adrienne Körmendy jest absolwentką Uniwersytetu im. Eötvösa Lóránda w Budapeszcie. Tytuł doktora oraz kandydata nauk historycznych uzyskała na Węgrzech, a tytuł doktora habilitowanego w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1988-89 była stypendystką Fundacji Aleksandra Humboldta. Jako historyk zajmowała się głównie historią osadnictwa w Europie Środkowej w wiekach średnich (szczególnie osadnictwem niemieckim i na prawie niemieckim).

W latach 1990-2004 była pracownikiem węgierskiego MSZ; spędziła wiele lat w służbie dyplomatycznej w Warszawie. Adrienne Körmendy zajmuje się również zagadnieniami geopolitycznymi regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Prowadziła wykłady z zakresu historii Węgier oraz stosunków międzynarodowych w Katedrze Hungarystyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku. Funkcję konsula generalnego Węgier w Krakowie sprawowała od 14 marca 2014 r.

Przypominamy obchody 105. rocznicy bitwy pod Limanową, w której pani konsul brała udział.

Zobacz również