Parafianie w obecności bp. tarnowskiego Andrzeja Jeża pożegnali ks. Mariana Tyrkę

Parafianie w obecności bp. tarnowskiego Andrzeja Jeża pożegnali ks. Mariana Tyrkę

Wczoraj (5 lipca) w kościele parafialnym w Starej Wsi pożegnano ks. Mariana Tyrkę. Uroczystej mszy św. przewodniczył ks. bp Andrzej Jeż. Ordynariusz Diecezji Tarnowskiej podziękował ks. Marianowi za 33 lata posługi kapłańskiej w parafii.

Ks. prałat Marian Tyrka przechodzi na emeryturę. W uroczystej mszy św. dziękczynnej za dar posługi ks. Mariana wzięli udział licznie zgromadzeni  kapłani, wdzięczni parafianie oraz przedstawiciele władz samorządowych i organizacji społecznych. Ks. Marian Tyrka  po 33 latach pracy kapłańskiej jako pierwszy proboszcz i budowniczy świątyni starowiejskiej na zawsze wpisze się w karty historii tej miejscowości.

Ks. Marian urodził się 9 maja 1950 roku w Porębie Radlnej jako drugie z czworga dzieci Jana i Bronisławy Tyrki. W Porębie Radlnej ukończył Szkołę Podstawową, a następnie naukę kontynuował w IV Liceum Ogólnokształcącym w Tarnowie-Mościcach. W roku 1969 po zdanej maturze wstąpił do Seminarium Duchownego w Tarnowie. 1 czerwca 1975 r. z rąk bp. Jerzego Ablewicza przyjął święcenia kapłańskie. Jego pierwszą parafią był Stary Wiśnicz, a następnie w roku 1977 został przeniesiony do Parafii MBB w Limanowej. Tu dał się poznać jako doskonały budowniczy, wspierający w tym proboszcza limanowskiego ks. prałata Józefa Porębę. Wybudowano wówczas Limanowej dom katechetyczny, dom pielgrzyma, ołtarz polowy oraz wikarówkę. Wyremontowano również dach na kościele parafialnym. Ks. Marian jako doskonały organizator prac budowlanych w Limanowej w naturalny sposób awansował na budowniczego i organizatora parafii Stara Wieś pod wezwaniem św. Józefa Robotnika. O konieczności powstania w Starej Wsi parafii mówił podczas wizytacji kanoniczej w 1975 r. bp tarnowski Jerzy Ablewicz.

Formalnie ks. biskup Jerzy Ablewicz w roku 1983 powierzył ks. Marianowi Tyrce tworzenie parafii w Starej Wsi. W roku 1986 zostało wydane pozwolenie na budowę kościoła. Jednak prace przygotowawcze rozpoczęły się wcześniej, gdyż od roku 1984 wypalano już cegłę,  a ks. Marian Tyrka w latach 1985 – 1986 oraz od 1989 do 1990, przebywał w USA i Kanadzie, głosząc tam rekolekcje i pozyskując w ten sposób środki finansowe na budowę świątyni.

Prace budowlane oficjalnie ruszyły  4 maja 1987 r., a 11 lipca 1987 r. ks. biskup Piotr Bednarczyk uroczyście poświęcił plac budowy. W Boże Narodzenie 1987 r. w dolnym kościele odprawiona została pierwsza msza św. pasterska. 

10 czerwca 1987 r. w Tarnowie Ojciec św. Jan Paweł II poświęcił kamień węgielny, który uroczyście został wmurowany w ścianę kościoła w dniu 21 czerwca 1992 r. przez biskupa Piotra Bednarczyka. Najważniejsza data to 18 czerwca 2000 r., gdzie po 13 latach budowy starowiejskiej świątyni nastąpił uroczysty akt konsekracji, której dokonał ówczesny ordynariusz Diecezji Tarnowskiej  bp Wiktor Skworc.

Wierni są wdzięczni Bogu za dar kapłaństwa i posługę ks. Tyrki na Ziemi Limanowskiej i Starowiejskiej. Tę myśl wyraził podczas homilii na mszy dziękczynnej biskup tarnowski Andrzej Jeż, który był katechizowany w liceum przez ks. Mariana. 

Powołanie do kapłaństwa ks. biskupa rodziło się również na tych lekcjach religii, odbywanych w salce w Limanowej przy ul. Szwedzkiej, prowadzonych przez ks. Mariana Tyrkę oraz sprawowanych przez niego sakramentów, w tym spowiedzi św. Należy również wspomnieć, że ks. Marian Tyrka w roku 1992 był organizatorem biegu z Limanowej na Starą Wieś, który od roku 2012 odbywa się pod nazwą Bieg Ziemi Limanowskiej im. św. Jana Pawła II.

Odchodząc na zasłużoną emeryturę ks. prałat Marian Tyrka, zostaje w Starej Wsi, by nadal wspierać nowego proboszcza w dalszej pracy kapłańskiej na rzecz rozwoju parafii. Niech dobry Bóg wspiera Go błogosławieństwem i siłą, a Maryja ze św. Józefem, patronem parafii, wyprasza wiele łask.

Tekst oraz zdjęcia otrzymalismy od pana Stefana Hutka. Dziękujemy bardzo.

Zobacz również