Powiat limanowski oraz gminy Jodłownik, Limanowa, Mszana Dolna i Tymbark zgłosiły straty po powodzi do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego

Powiat limanowski oraz gminy Jodłownik, Limanowa, Mszana Dolna i Tymbark zgłosiły straty po powodzi do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego

6 lipca wojewoda Piotr Ćwik oraz wicewojewoda Zbigniew Starzec spotkali się w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie z samorządowcami, którzy przedstawili wstępne szacunki strat po ulewnych deszczach, które przeszły w dniach 20-22 czerwca. W zebraniu uczestniczyli przedstawiciele powiatu limanowskiego oraz gmin Jodłownik, Limanowa, Mszana Dolna i Tymbark.

Powódź spowodowała m.in. uszkodzenia domów mieszkalnych, dróg, mostów, przepustów, urządzeń sieci kanalizacyjnej, stacji uzdatniania wody oraz obiektów użyteczności publicznej. Ulewy w największym stopniu dotknęły powiaty: bocheński, limanowski i myślenicki. Straty z tych terenów zgłosiło 13 jednostek samorządu terytorialnego, w tym powiat limanowski oraz gminy Jodłownik, Limanowa, Mszana Dolna i Tymbark. Chociaż podczas ostatniej sesji radni miasta Mszana Dolna zwracali uwagę na liczne zniszczenia w infrastrukturze, straty te nie zostały zgłoszone do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Mszany Dolnej nie ma wśród samorządów wymienionych w sprawozdaniu ze spotkania w Krakowie.

Łączna szacunkowa wartość strat zgłoszonych przez samorządy wynosi 76 088 353,69 zł. Protokoły przedstawione przez jednostki samorządu terytorialnego są aktualnie weryfikowane przez komisję wojewódzką. Małopolski Urząd Wojewódzki wypłaca również zasiłki celowe na pomoc doraźną w wysokości do 6 tys. oraz zasiłki do 20, 100 i 200 tys. zł na remonty/odbudowy uszkodzonych budynków mieszkalnych i gospodarczych.

Jeżeli chodzi o zasiłki celowe na pomoc doraźną w wysokości do 6 tys. złotych, dotychczas – w zakresie zdarzeń z dni 20-22 czerwca – otrzymaliśmy 20 wniosków z 17 gmin. Na rachunki bankowe 14 gmin przekazaliśmy środki na łączną kwotę 1 330 800 zł (15 wniosków – pomoc dla 289 gospodarstw). Pozostałe wnioski są aktualnie weryfikowane lub uzupełniane przez gminy. Wniosków o zasiłki do 20, 100 i 200 tys. zł na remonty lub odbudowy uszkodzonych budynków mieszkalnych i gospodarczych na razie nie otrzymaliśmy. Ze wstępnych szacunków gmin wynika, że potrzeby dotyczą 111 budynków w 5 gminach: Łapanów, Jodłownik, Raciechowice, Wiśniowa, Gdów – czytamy na stronie internetowej MUW w Krakowie.

źródło: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie; oprac. MAG

fot. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

Zobacz również