Projekt „Małopolska Infrastruktura Rekreacyjno–Sportowa – MIRS”. Nasz region otrzymał 900 tys. zł na nowe boiska sportowe

Projekt „Małopolska Infrastruktura Rekreacyjno–Sportowa – MIRS”. Nasz region otrzymał 900 tys. zł na nowe boiska sportowe

Symboliczne czeki gwarantujące przyznanie dofinansowania na modernizację boisk sportowych i miejsc rekreacji w ramach projektu „Małopolska Infrastruktura Rekreacyjno-Sportowa” wręczył uroczyście w Krościenku nad Dunajcem Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego.

Jednostki samorządu terytorialnego z powiatów z ziemi sądeckiej: gorlickiego, limanowskiego, nowosądeckiego, nowotarskiego i tatrzańskiego otrzymały razem 25 czeków, o łącznej wartości ponad 3 mln zł. Środki na realizację zadań pochodzą z budżetu województwa.

Projekt „Małopolska Infrastruktura Rekreacyjno–Sportowa – MIRS”, realizowany od 2019 roku zakłada przede wszystkim modernizację istniejących obiektów sportowo – rekreacyjnych, a w szczególności: ogólnodostępnych boisk sportowych (w tym między innymi piłkarskich i lekkoatletycznych), wielofunkcyjnych boisk sportowych (przeznaczonych do gry w piłkę ręczną, siatkówkę czy koszykówkę), siłowni plenerowych, skateparków oraz placów sportowo-rekreacyjnych – sprzyjających aktywności fizycznej, rozwijaniu siły, zręczności i wytrzymałości. Środki finansowe przeznaczone w 2020 roku na ten cel to 12 mln zł (w 2019 r. przeznaczono kwotę 9 mln zł).

Celem projektu jest podniesienie standardu i rewitalizacja istniejących obiektów sportowych, będących w niedostatecznym stanie technicznym i funkcjonalnym. Uatrakcyjni to ofertę i zwiększy dostępność do podstawowej bazy sportowo-rekreacyjnej regionu. Pozwoli także na prowadzenie zdrowego stylu życia poprzez spędzanie czasu wolnego aktywnie i na świeżym powietrzu.

Na terenie Powiatu Limanowskiego zostanie zrealizowanych sześć zadań o łącznej wartości przekazanych czeków na ponad 900 tys. zł. Są to:

– modernizacja ogólnodostępnego boiska do piłki nożnej w Dobrej (dofinansowanie w wysokości ponad 150 tys. zł),

– modernizacja wielofunkcyjnego przyszkolnego boiska sportowego przy Zespole Placówek Oświatowych w miejscowości Raba Niżna (dofinansowanie w wysokości ponad 150 tys. zł),

– przebudowa boiska sportowego w Starym Rybiu (dofinansowanie w wysokości ponad 140 tys. zł),

– budowa wielofunkcyjnego boiska szkolnego o nawierzchni syntetycznej w miejscowości Konina (dofinansowanie w wysokości ponad 150 tys. zł),

– przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Piekiełku (dofinansowanie w wysokości ponad 150 tys. zł),

– remont boiska wielofunkcyjnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Dobrej (dofinansowanie w wysokości ponad 150 tys. zł). 

Zobacz również