Rozpoczyna się projekt „60+ Nowy Wiek Kultury”. To propozycja dla aktywnych seniorów

Rozpoczyna się projekt „60+ Nowy Wiek Kultury”. To propozycja dla aktywnych seniorów

Projekt skierowany jest do mieszkańców gminy Laskowa w wieku 60+. Umożliwia lepsze poznanie siebie, dzielenie się wiedzą, umiejętnościami i pomysłami. Finansowany jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a realizowany przy wsparciu Urzędu Gminy Laskowa oraz Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystki w Laskowej.

Od sierpnia do października, w pierwszym etapie projektu, odbędzie się cykl trzech czterodniowych szkoleń wyjazdowych, prowadzonych przez psychologów, trenerów i animatorów kultury. Szkolenia obejmą  m.in. następujące zagadnienia: budowanie zespołu, rozwiązywanie konfliktu, komunikację, optymizm, asertywność, kreatywność, zarządzanie zmianą, rozwijanie własnego potencjału, role grupowe. Celem szkoleń jest przede wszystkim stworzenie grupy mogącej ze sobą twórczo współpracować.

W październiku rozpoczną się prace lokalne, w trakcie których będą realizowane pomysły wypracowane podczas szkoleń. Grupa będzie pracować pod opieką specjalistów: artysty, kuratora, animatora kultury. Celem jest zaktywizowanie seniorów gminie.

W grudniu w trakcie finału zostanie zaprezentowany efekt pracy. Podsumowanie to okazja do spotkania z innymi mieszkańcami gminy i możliwość promocji aktywności seniorów.

Kontakt: Tomasz Kireńczuk, tel.: 505 060 196, tomasz.teatrnowy@gmail.com

Wszystkie działania w projekcie realizowane będą z zachowaniem wytycznych reżimu sanitarnego.

źródło: Urząd Gminy Laskowa; oprac. MAG

Zobacz również