Wójt Bogdan Łuczkowski w imieniu gminy dołączył do klastra turystycznego „Knossos Północy”

Wójt Bogdan Łuczkowski w imieniu gminy dołączył do klastra turystycznego „Knossos Północy”

Gmina Łukowica dołączyła do Klasta Turystycznego Szlaku Kulturowego „Knossos Północy”. W siedzibie Fundacji Sądeckiej deklarację podpisał wójt Bogdan Łuczkowski. Wcześniej akces do tej inicjatywy zgłosił wójt Laskowej, Piotr Stach.

Działania mają służyć jak najlepszej promocji regionu przy wykorzystaniu jego walorów turystycznych. Samorządy, instytucje i firmy deklarują gotowość utworzenia szlaku wraz z wytyczeniem tras rowerowych; przygotowania wizualizacji 3D zamków, grodów, rezerwatów o znaczeniu historycznym; integracji przedsiębiorstw z branży turystycznej; wdrażania innowacyjnych usług i rozwiązań; promowanie walorów turystycznych i kulturowych regionu, a także współpracę z partnerami krajowymi i zagranicznymi na rzecz poszerzenia oferty usług turystyczno – rekreacyjnych.

źródło: oficjalny profil wójta gminy Łukowica, Bogdana Łuczkowskiego; oprac. MAG

Zobacz również