Cztery nauczycielki uzyskały awans na stopień nauczyciela mianowanego. Akty nadania wręczył wójt Bolesław Żaba

Cztery nauczycielki uzyskały awans na stopień nauczyciela mianowanego. Akty nadania wręczył wójt Bolesław Żaba

W ubiegłym tygodniu cztery nauczycielki, zatrudnione w szkołach podstawowych na terenie gminy Mszana Dolna, po 2 latach i 9 miesiącach stażu uzyskały awans na stopień nauczyciela mianowanego. Postępowania egzaminacyjne zostały przeprowadzone w trybie i w procedurze określonej w Karcie Nauczyciela oraz w wykonawczym Rozporządzeniu MEN. Akty nadania wręczył wójt Bolesław Żaba.

Awanse na stopień nauczyciela mianowanego uzyskały: Agnieszka Dorczak (nauczycielka biologii, chemii oraz przyrody w Zespole Placówek Oświatowych w Kasince Małej, Szkole Podstawowej Nr 2 w Kasince Małej oraz w Szkole Podstawowej w Łętowem), Bożena Dudzik (nauczycielka języka angielskiego w Zespole Szkoły i Przedszkola w Łostówce), Justyna Łazorko (nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz terapii pedagogicznej w Zespole Placówek Oświatowych w Kasince Małej) oraz Maria Palarczyk (nauczycielka wychowania przedszkolnego oraz wychowawca świetlicy szkolnej w Zespole Szkoły i Przedszkola w Mszanie Górnej).

Wszystkie postępowania egzaminacyjne zostały uwieńczone sukcesem, a wg opinii członków komisji egzaminacyjnych nauczycielki przystępujące do awansu zawodowego wykazały się szeroką wiedzą i bogatym doświadczeniem w pracy dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej o czym świadczą bardzo wysokie wyniki ich ocen. Egzamin w porównaniu do egzaminów przeprowadzonych w poprzednich latach był poszerzony prawodawstwem oświatowym w zakresie awansu zawodowego nauczycieli o dwa dodatkowe zadania, ponieważ oprócz przedstawionego przez nich dorobku zawodowego obejmującego okres odbytego stażu oraz merytorycznych odpowiedzi na pytania członków komisji ezaminacyjnej z nim związanych musieli uporać się jeszcze z rozwiązaniem wskazanego przez komisję problemu z wykonywanej pracy oraz z wykonaniem zadania z użyciem narzędzi multimedialnych – informuje Danuta Nowak, inspektor oświaty gminy Mszana Dolna.

W powołanych przez wójta Bolesława Żabę komisjach egzaminacyjnych pracowali: Stanisława Nowak oraz Janina Flig – dyrektorzy placówek oświatowych, w których pracują awansowani nauczyciele, Teresa Szczurowska – przedstawiciel Kuratora Oświaty, Jolanta Alzak, Waldemar Alzak, Marek Twaróg i Władysław Ścianek – eksperci z listy ekspertów ustalonej przez MEN oraz Danuta Nowak – przedstawiciel Gminy Mszana Dolna.

źródło: Danuta Nowak/ Urząd Gminy Mszana Dolna; oprac. MAG

fot. Maciej Liberda/ Urząd Gminy Mszana Dolna

Zobacz również