Dwie firmy złożyły oferty w przetargu na budowę ronda

Dwie firmy złożyły oferty w przetargu na budowę ronda

Dwie lokalne firmy są zainteresowane przebudową skrzyżowania drogi krajowej nr 28 z ulicami Kopernika i Kolejową w Limanowej. Otwarcie ofert odbyło się 17 sierpnia.

Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „Limdrog” z Limanowej zaproponowało cenę 5 199 999,09 zł brutto. Z kolei firma „Zibud” Sp. z o.o. Sp. k. z Kamienicy podała za wykonanie prac kwotę 3 743 142,30 zł brutto. Miasto zamierza na ten cel przeznaczyć 2 800 000,00 zł.

W lipcu podpisano porozumienie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad na przekazanie ograniczonego zarządzania drogą krajową w związku z realizacją inwestycji.  Urząd Miasta przygotował projekt budowlany i wykonawczy oraz uzyskał pozwolenie na budowę. Koszty realizacji robót budowlanych oraz koszty nadzoru inwestycyjnego będą finansowane w całości przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Rondo ma poprawić bezpieczeństwo w tym rejonie.

źródło: Urząd Miasta Limanowa; oprac. MAG

fot. Urząd Miasta Limanowa, Tv28

Zobacz również