Kończą się prace na stadionie. Z Ministerstwa Sportu na konto Urzędu Miasta wpłynęło 560 tys. zł. To pierwsza transza środków pozyskanych w 2017 r.

Kończą się prace na stadionie. Z Ministerstwa Sportu na konto Urzędu Miasta wpłynęło 560 tys. zł. To pierwsza transza środków pozyskanych w 2017 r.

Firma Eversport z Warszawy kończy prace związane z przebudową stadionu w Mszanie Dolnej. Obiekt nie będzie jednak na razie dostępny dla mieszkańców, ponieważ konieczne są do tego odbiory. Na konto Urzędu Miasta wpłynęła pierwsza transza środków z Ministerstwa Sportu w wysokości 560 tys. zł – poinformowała burmistrz Anna Pękała.

W ramach przebudowy kompleksu lekkoatletycznego położono warstwę poliuretanu, wybudowano wiaty dla sportowców i boisko wielofunkcyjne, a także zmodernizowano instalacje. 

Firma Eversport realizuje inwestycję za cenę  3 059 507,68 zł. Mszański magistrat w 2017 r. otrzymał na ten cel dotację w wysokości 900 000 zł z ówczesnego Ministerstwa Sportu i Turystyki, a 200 000 zł zadeklarowała Rada Powiatu Limanowskiego. 

źródło: Urząd Miasta Mszana Dolna; oprac. MAG

fot. Tv28

Zobacz również