O emigracji przełomu XIX i XX wieku. Wykład dr. Tomasza Jacka Lisa dostępny online

O emigracji przełomu XIX i XX wieku. Wykład dr. Tomasza Jacka Lisa dostępny online

27 sierpnia w Gminnej Bibliotece Publicznej w Starej Wsi miał odbyć się wykład dr Tomasza Jacka Lisa pt. „Emigracyjne ścieżki Limanowian na przełomie XIX i XX wieku”. Ze względu na stan epidemii organizatorzy zdecydowali o nagraniu wykładu i udostępnieniu go na stronach internetowych. – Wszystkich zapraszamy do wysłuchaniu wykładu, który jest ważnym elementem budowania tożsamości regionalnej – zachęca dyrektor Jacenty Musiał.

Wykład został podzielony na trzy części. W pierwszej części prelegent skupił się na zaprezentowaniu genezy procesu migracji do jakiego doszło w drugiej połowie XIX wieku. Wykładowca wziął pod uwagę rewolucję technologiczną, przede wszystkim rozwój kolei.

https://www.youtube.com/watch?v=hoMdMuRykqM

W drugiej części wykładowca przybliżył słuchaczom specyfikę migracji ze względu na jej charakter. Dzięki zniesieniu pańszczyzny galicyjscy chłopi mogli wyjeżdżać w poszukiwaniu pracy do Ameryki, Brazylii, Argentyny. Wiele osób wyjeżdżało w celu zdobywania wykształcenia, a zamożni mieszkańcy Ziemi Limanowskiej korzystali z uroków europejskich kurortów, leczyli się w znanych uzdrowiskach lub zwiedzali.

https://www.youtube.com/watch?v=39xZ9k8S2iQ

W trzeciej części wykładu dr Tomasz Jacek Lis omówił konsekwencje podróżowania. Zwrócił uwagę na wzrost zamożności czy poszerzenie horyzontów niektórych mieszkańców Galicji. Jednak wielu emigrantów musiało wykonywać pracę poniżej swoich kompetencji lub padało ofiarami nieuczciwych pośredników.

https://www.youtube.com/watch?v=QrLrrRg1ygQ

źródło: Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Wsi; oprac. MAG

Zobacz również