O mieszkańcach Ziemi Limanowskiej w walce z bolszewikami – wykład Karola Wojtasa w Gminnej Bibliotece Publicznej

O mieszkańcach Ziemi Limanowskiej w walce z bolszewikami – wykład Karola Wojtasa w Gminnej Bibliotece Publicznej

Z okazji setnej rocznicy bitwy warszawskiej limanowski historyk, Karol Wojtas, wygłosił wykład pt. „Limanowscy uczestnicy wojny polsko – bolszewickiej 1919 – 1920”. Organizatorem wydarzenia była Gminna Biblioteka w Starej Wsi.

Karol Wojtas przedstawił w skrócie przebieg wojny polsko – bolszewickiej: od momentu przyjętego przez historyków za jej początek, w lutym 1919 roku poprzez kolejne etapy –  wyprawę kijowską na wiosnę 1920 roku, a następnie bitwę warszawską w sierpniu 1920 roku oraz bitwy pod Komarowem i nad Niemnem do zawieszenia broni, a później traktatu pokojowego w Rydze zawartego w marcu 1921 roku.

Karol Wojtas stwierdził, że w wojnie polsko – bolszewickiej w latach 1919 – 1920 walczyli mieszkańcy Ziemi Limanowskie, ale lokalni historycy znają tylko część nazwisk. Wśród żołnierzy z Limanowej należy wymienić:  Józefa Jońca (1900 – 1956) późniejszego kapelana SBSK i 3. DSK pod Tobrukiem i Monte Cassino podczas II wojny światowej, który jako młody chłopak walczył z sowietami, jako żołnierz 8. Pułku Ułanów z Krakowa; Franciszka Jabruckiego (1892 – 1966); Jana Biedronia (1902 – 1998), walczącego w 77. Pułku Piechoty; Adama Mamaka (1896 – 1962), późniejszego działacza ludowego, weterynarza i starostę limanowskiego; Zygmunta Berlinga (1896 – 1980), który walczył w 4. Pułku Piechoty Legionów; Mieczysława Mordarskiego seniora (1888 – 1959), uczestnika walk 1. Pułku Strzelców Podhalańskich; Kazimierza Weryńskiego; Tadeusza Rozwadowskiego oraz Józefa Sikorę. W wojnie polsko – bolszewickiej walczył urodzony w Budzowie, ale przez większość życia związany z Ziemią Limanowską, Józef Marek (1900 – 1958), który walczył jako żołnierz ochotnik w 2. Pułku Artylerii. Z Pisarzowej pochodził walczący w tej wojnie Stefan Stolarz, który to w 1940 roku zginął w Katyniu. Z bolszewikami walczyli też żołnierze pochodzący z Jodłownika, Kamienicy, Przyszowej, Tymbarku i Mszany Dolnej.

Dopełnieniem wykładu Karola Wojtasa były wypowiedzi kilku uczestników spotkania, którzy opowiedzieli o członkach swoich rodzin, którzy sto lat temu stanęli w obronie Polski przeciw Armii Czerwonej. Niektórzy przynieśli także pamiątki.  Jednym z przemawiających był Leszek Mordarski, radny miasta Limanowa, który przyniósł pamiątki po swoim dziadku, Mieczysławie Mordarskim seniorze. Mieczysław brał udział w wyprawie na Kijów. Po zdobyciu tego miasta przez Polaków dyrygował Orkiestrą I PSP podczas defilady ulicami stolicy Ukrainy. Uczestnicy z wielkim zainteresowaniem oglądali szablę paradną i pamiątkowy medal.

W atmosferę tamtych wydarzeń, wprowadził zebranych występ Magdaleny Mól i Karoliny Kowalskiej z zespołu Consonans, którego opiekunem jest Leszek Mordarski. Dyrektor Jacenty Musiał podziękował zebranym za postawę patriotyczną. Wójt Jan Skrzekut w przemówieniu podkreślił znaczenie bitwy warszawskiej dla Polski i świata. Głos zabrali również Robert Kowalski, prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego w Nowym Targu, historyk Przemysław Bukowiec,  były ambasador RP w Iraku, Stanisław Smoleń oraz Witold Franczak, wnuk jednego z limanowian, walczących w 1920 roku, który przybył na spotkanie ze swoją siostrą – Haliną Dyczek, inicjatorką powstania i dyrygentem Chóru Chłopięcego przy bazylice Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej.

W czasie spotkania zaprezentowano obraz namalowany przez utalentowanego legionistę, Stanisława Odziomka, kierownika Szkoły Podstawowej w Łososinie Górnej. Dzieło zostało wypożyczone od rodziny Rysiów.

źródło: Gminna Biblioteka w Starej Wsi; oprac. MAG

fot. Gminna Biblioteka w Starej Wsi

Zobacz również