Pięć domów pomocy społecznej z Limanowszczyzny zakwalifikowanych do otrzymania grantu w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej

Pięć domów pomocy społecznej z Limanowszczyzny zakwalifikowanych do otrzymania grantu w ramach Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej

Domy pomocy społecznej w Kasinie Wielkiej, Limanowej, Mszanie Dolnej, Rabie Niżnej i Szczyrzycu znalazły się na liście placówek zakwalifikowanych do otrzymania grantu w ramach projektu „Bezpieczny dom – wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID-19”, stanowiącego Moduł II Pakietu Społecznego Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej.

Finansowe wsparcie kadry pracującej w domach pomocy społecznej ma zapewnić właściwą opiekę dla osób mieszkających w tych placówkach w czasie trwania epidemii.

Ogłaszamy dziś listę wnioskodawców zakwalifikowanych do otrzymania grantu. 26,3 mln zł trafi do domów pomocy społecznej. Oczekiwane wsparcie w formie premii, nagród i dodatków do wynagrodzeń, sfinansowane w ramach projektu, zrekompensuje miesiące wytężonej pracy w atmosferze niepewności i lęku o bezpieczeństwo własne, ale przede wszystkim o życie podopiecznych. Pieniądze będą też motywacją do dalszej pracy. Nie możemy bowiem zapominać, że zagrożenie nadal istnieje! – podkreśla marszałek Witold Kozłowski.

Dofinansowanie otrzymało pięć domów pomocy społecznej z powiatu limanowskiego:

– Dom Pomocy Społecznej „Diana” w Kasinie Wielkiej (wnioskodawca: „Egida” Stowarzyszenie Wspierania Osób Psychicznie Chorych) – 118 500,00 zł,

– Dom Pomocy Społecznej w Limanowej (wnioskodawca: Dom Pomocy Społecznej w Limanowej) – 109 250,00 zł,

– Dom Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej (wnioskodawca: Powiat Limanowski) – 77 462,50 zł,

– Dom Pomocy Społecznej w Rabie Niżnej (wnioskodawca: Fundacja „Opiekuńczość”) – 74 800,00 zł,

– Dom Pomocy Społecznej w Szczyrzycu (wnioskodawca: Powiat Limanowski – Dom Pomocy Społecznej w Szczyrzycu) – 226 900,00 zł.

Podmioty publiczne i niepubliczne, prowadzące domy pomocy społecznej na terenie Małopolski, wzięły udział w naborze. Granty będą mogły przeznaczyć w szczególności na nagrody, premie i dodatki do wynagrodzeń dla personelu niemedycznego, zatrudnienie dodatkowego personelu, a także zakup testów weryfikujących zakażenie wirusem SARS-CoV-2.

Projekt grantowy pn. „Bezpieczny dom – wsparcie dla kadry małopolskich domów pomocy społecznej w związku z zagrożeniem COVID-19”, realizowany przez Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie finansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego; oprac. MAG

Zobacz również