Rozpoczyna się remont drogi powiatowej nr 1546K. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. Konieczne będzie korzystanie z objazdu

Rozpoczyna się remont drogi powiatowej nr 1546K. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. Konieczne będzie korzystanie z objazdu

24 sierpnia rozpoczynają się prace związane z przebudową mostu na potoku Słomka w Przyszowej w ciągu drogi powiatowej nr 1546K Stadła – Długołęka – Przyszowa. Ze względu na zakres robót i technologię wykonania przebudowy mostu konieczne będzie całkowite zamknięcie dla ruchu kołowego odcinka drogi w tym rejonie.

Na czas wyłączenia z ruchu przejezdności przez most, wyznaczony zostanie objazd drogami gminnymi nr 341108K Przyszowa – Wysokie (rejon osiedla „Cabałówka”) i dalej kolejną drogą gminną w kierunku drogi powiatowej 1579K relacji Siekierczyna – Naszacowice (rejon Delikatesów Centrum). Od strony Długołęki będzie możliwość dojazdu tylko do wysokości kościoła – czytamy w komunikacie na stronie internetowej powiatu limanowskiego.

Przewidywany termin wykonania całości prac to koniec listopada 2020 r.

źródło: Starostwo Powiatowe w Limanowej; oprac. MAG

fot. Starostwo Powiatowe w Limanowej

Zobacz również