Jednostki OSP w Jurkowie, Słopnicach Dolnych, Ujanowicach i Wysokiem otrzymały dofinansowanie na zapewnienie gotowości bojowej

Jednostki OSP w Jurkowie, Słopnicach Dolnych, Ujanowicach i Wysokiem otrzymały dofinansowanie na zapewnienie gotowości bojowej

Samorząd Województwa Małopolskiego przeznaczył ponad dwa mln zł na zapewnienie gotowości bojowej 53 jednostek OSP. Środki pozwolą na dofinansowanie samochodów pożarniczych i ratowniczo – gaśniczych. Wsparcie otrzymały też jednostki w Jurkowie, Słopnicach Dolnych, Ujanowicach i Wysokiem.

Wysokość dofinasowania jednostek w powiecie limanowskim:

– OSP Jurków (gmina Dobra) – 150 000 zł,

– OSP Słopnice Dolne (gmina Słopnice) – 20 000 zł,

– OSP Ujanowice (gmina Laskowa) – 40 000 zł,

– OSP Wysokie (gmina Limanowa) – 30 000 zł.

 – Każde wsparcie udzielane przez województwo na rzecz OSP ma strategiczne znaczenie, gdyż znacząco pozwala podnieść stopień przygotowania operacyjnego tych jednostek oraz poprawia efektywność działań ratowniczych, a tym samym zwiększa bezpieczeństwo mieszkańców Małopolski – podkreślił wicemarszałek Łukasz Smółka.

źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego; oprac. MAG

fot. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Zobacz również