Kapela Kaczory w projekcie "Z muzyką przez pokolenia"

Kapela Kaczory w projekcie "Z muzyką przez pokolenia"

Aby zachować charakter oraz zatrzymać w czasie miłość do muzyki zagórzańskiej powstał projekt "Z muzyką prze pokolenia". Były, to nie tylko warsztaty muzyczne, ale też opowieść o historii muzyki, która w gminie Niedźwiedź zachowała swój niepowtarzalny charakter i klimat w niezmienionej formie, aż po dzień dzisiejszy.

Warsztaty muzyczne były realizowane w oparciu o muzykę kapeli „Kaczory”, którą w latach 80-siątych założył Bronisław Kaczor.

Projekt ten został zrealizowany przez Gminą Bibliotekę i Centrum Kultury w Niedźwiedziu. Otrzymał on dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zobacz również