Samorząd województwa małopolskiego ogłosił IX edycję Nagrody im. Władysława Orkana. Kandydatów można zgłaszać do 29 października

Samorząd województwa małopolskiego ogłosił IX edycję Nagrody im. Władysława Orkana. Kandydatów można zgłaszać do 29 października

Grupy regionalne i organizacje artystyczne, które mogą się pochwalić wyjątkowym dorobkiem w dziedzinie folkloru i promowania dziedzictwa niematerialnego swoich małych ojczyzn, mogą rywalizować w konkursie o doroczną Nagrodę im. Władysława Orkana za propagowanie idei regionalizmu oraz wybitne osiągnięcia w dziedzinie działalności artystycznej i kulturalnej lokalnych wspólnot Małopolski. Rozpoczęła się IX edycja konkursu.

Nagroda im. Władysława Orkana, ustanowiona przez samorząd województwa małopolskiego, ma na celu wsparcie lokalnych środowisk artystycznych, działających w obszarze tradycyjnej kultury regionalnej, zajmujących się propagowaniem idei regionalizmu oraz promowaniem wartości opartych o lokalne tradycje i zwyczaje. Nagroda przyznawana jest instytucjom, organizacjom artystyczno-kulturalnym lub grupom osób za całokształt dokonań w obszarze kultury regionalnej. W konkursie mogą uczestniczyć nie tylko zespoły regionalne, ale również pozostałe grupy, które tworzą lokalny koloryt kulturowy, przekazując dziedzictwo pokoleń jak np. koła gospodyń wiejskich, teatry ludowe czy instytucje lokalne, zajmujące się ochroną dziedzictwa niematerialnego.

Nagroda jest przyznawana w trzech stopniach:I Nagroda w wysokości 10 000 zł, II Nagroda w wysokości 6 000 zł i III Nagroda w wysokości 4 000 zł. Wyboru Laureatów Nagrody dokonuje Zarząd Województwa Małopolskiego stosowną uchwałą na podstawie rekomendacji ujętych w treści protokołu przedstawionego przez Kapitułę Nagrody. Laureaci otrzymają nagrody finansowe oraz okolicznościowe dyplomy i statuetki.

Szczegóły na temat konkursu oraz dokumenty do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej i pod numerem telefonu 12 63 03 305.

źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego; oprac. MAG

fot. Roland Mielnicki

Zobacz również