Zagórzańskie Dziedziny docenione podczas konferencji „Tworzenie sieci współpracy w ramach produktu lokalnego”

Zagórzańskie Dziedziny docenione podczas konferencji „Tworzenie sieci współpracy w ramach produktu lokalnego”

Podczas konferencji „Tworzenie sieci współpracy w ramach produktu lokalnego”, która odbyła się w Małopolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Karniowicach, zaprezentowano działania kreatorów marki gminy Mszana Dolna.

Prezentacja Magdaleny Polańskiej, przedstawicielki Urzędu Gminy Mszana Dolna pokazała, że samorząd lokalny w ramach współpracy i zaangażowania mieszkańców, przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych z całego regionu może wykreować markę lokalną. Dzięki temu produkty, usługi i inicjatywy przyczyniają się do zachowania unikatowych walorów przyrodniczych i kulturowych regionu.

Celem konferencji była wymiana doświadczeń producentów oraz przedstawicieli instytucji okołorolniczych, zainteresowanych różnymi formami promocji produktu lokalnego jako ważnego czynnika rozwoju regionalnego.

Konferencja odbyła się w formie stacjonarnej i internetowej. Jej organizatorem był Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach, a partnerami – Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa OT Kraków oraz Małopolski Oddział Regionalny ARiMR.

źródło: Magdalena Polańska/ Urząd Gminy Mszana Dolna; oprac. MAG

fot. MODR w Karniowicach

Zobacz również