30 października odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Gminy Kamienica

30 października odbędzie się nadzwyczajna sesja Rady Gminy Kamienica

30 października o godz. 8.30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Kamienicy odbędzie się XIII, nadzwyczajna sesja Rady Gminy Kamienica.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Gminy.

4. Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

5. Podjęcie uchwały w sprawie: uchwalenia Programu Współpracy Gminy Kamienica z organizacjami pozarządowymi i z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.

6. Informacja wójta gminy i przewodniczącego Rady Gminy o stwierdzonych nieprawidłowościach w analizowanych oświadczeniach majątkowych za 2019 r.

7. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi.

8. Zamknięcie XIII sesji Rady Gminy Kamienica.

źródło: Urząd Gminy Kamienica; oprac. MAG

fot. Urząd Gminy Kamienica

Zobacz również