Kolej Podłęże-Piekiełko. Powstał zespół do spraw opracowania studium transportowego

Kolej Podłęże-Piekiełko. Powstał zespół do spraw opracowania studium transportowego

Na mocy zarządzenia Marszałka Województwa Małopolskiego powołany został zespół do spraw opracowania studium transportowego. Zajmie się on między innymi pracami dotyczącymi rozwiązań projektowych linii.

Na czele rady technicznej stanął Wicemarszałek Łukasz Smółka, oprócz niego w skład wspomnianego gremium wejdą między innymi Katarzyna Węgrzyn-Madeja z zarządu dróg wojewódzkich w Krakowie, Robert Górecki, Grzegorz Sapoń również z Zarządu Dróg Wojewódzkich. 

W sumie kolegium tworzyło będzie czternaście osób. Do zadań rady technicznej będzie należało konsultowanie rozwiązań projektowych, a w szczególności:

  1) ustalenie sposobu realizacji zamówienia i rodzaju narzędzi;
  2) wypracowanie rozwiązania konkretnych problemów;
  3) formułowanie propozycji rozwiązań;
  4) weryfikacja możliwości realizacji proponowanych rozwiązań;
  5) przyjęcie rekomendacji, dokumentów, rozwiązań;
  6) dokonywanie odbiorów poszczególnych etapów realizacji Studium;
  7) dokonanie odbioru końcowego Studium.

Źródło. Wojewódzki Urząd Marszałkowski w Krakowie

Zobacz również