"Moim obowiązkiem jest wykonywać uchwały, w których Radni wyrażają swoją wolę". Burmistrz Anna Pękała zabiera głos w sprawie parkingów

"Moim obowiązkiem jest wykonywać uchwały, w których Radni wyrażają swoją wolę". Burmistrz Anna Pękała zabiera głos w sprawie parkingów

Burmistrz Anna Pękała zabrała głos w sprawie płatnych parkingów. Wprowadzenie opłat wywołało emocje wśród mieszkańców, którzy wyrazili je w licznych komentarzach na fanpage’u miasta. Poniżej w całości publikujemy oświadczenie burmistrz Mszany Dolnej.

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy!

W ostatnim czasie, zarówno w pismach kierowanych do mnie, jak i na oficjalnym profilu Miasta na FB pojawiło się wiele pytań i komentarzy w sprawie ustanowienia w Mieście Mszana Dolna płatnych parkingów i Strefy Płatnego Parkowania. Postanowiłam więc przybliżyć Państwu historię z tym związaną.

W 2019 roku toczyły się dyskusje na temat sposobu zorganizowania parkingów, a mieszkańcy i Radni składali wnioski o zaprowadzenie porządku w związku z parkowaniem pojazdów na ulicach i placach Miasta. Oczywiście ja również ten problem dostrzegałam.  Wszyscy wskazywali, że już o 6.30 rano 60 % miejsc pod galeriami, jak również na placu targowym było zajęte i nie byli to tylko klienci sklepów. Podobnie na ulicach Krasińskiego, Słowackiego, Sienkiewicza, Rynek – samochody firmowe lub z rejestracjami zaczynającymi się na litery KMY… czy KNT …. parkowały na ulicach czasami ponad 6 godzin, a mieszkańcy pragnący zrobić np. zakupy nie mieli gdzie zaparkować.

Już w maju przygotowałam projekt uchwały dotyczący dzierżawy parkingów wokół galerii. Zaopiniowany zresztą jednogłośnie pozytywnie przez członków Komisji Gospodarki i Rozwoju. Projekt nie został wprowadzony na sesję Rady Miejskiej, ponieważ pojawiła się inna koncepcja zaproponowana przez Radnych.

Radni Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej- Janina Flig, Agnieszka Sasal, Janusz Matoga- złożyli w dniu 12 sierpnia projekt uchwały w sprawie strefy płatnego parkowania (wzorowany na rozwiązaniach w mieście Limanowa), który został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Gospodarki i Rozwoju.  Po dyskusji na komisjach Rady, opiniach prawników ostatecznie w 2020 roku na sesji Rady Miejskiej w dniu 27.01.2020r podjęto uchwały:

1.    Uchwała Nr XIX/164/2020 Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z parkingów niestrzeżonych, zlokalizowanych na terenach nie będących drogami publicznymi,
2.    Uchwała Nr XIX/165/2020 Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie wysokości cen za parkowanie pojazdów na parkingach niestrzeżonych, zlokalizowanych na terenach komunalnych Miasta Mszana Dolna nie będących drogami publicznymi,
3.    Uchwała Nr XIX/166/2020 Rady Miejskiej w Mszanie Dolnej z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat.

Pragnę poinformować, że część rozwiązań proponowanych przeze mnie czy pracowników Urzędu Miasta nie została uwzględniona przez Radnych, takie jak np. skrócenie liczby godzin, w których parkingi są odpłatne, zwolnienie z opłaty parkingowej za pierwsze pół godziny itp. Ostatecznie po zatwierdzeniu uchwał przez nadzór wojewody weszły one w życie jako prawo miejscowe.
W wykonaniu uchwały zleciłam opracowanie projektu organizacji ruchu (w Strefie i na parkingach umieszczonych na placach), który został zatwierdzony przez odpowiednie służby i instytucje.

Przetarg na obsługę miejsc parkingowych został ogłoszony zgodnie z zapisami uchwał, a przy tworzeniu SIWZ udział brali Radni wnioskujący utworzenie Strefy. Pierwszy przetarg był dla Miasta mało korzystny, dlatego postanowiliśmy zmienić nieco specyfikację i ogłoszony został drugi przetarg. Jego wynik uzyskał akceptację (w tym akceptację Radnych, z którymi decyzję tą konsultowałam).

Wszystkie moje działania były jawne i transparentne i każdy mógł się z nimi zapoznać oglądając choćby sesje Rady Miejskiej i wysłuchać dyskusji w tym temacie na sesji. Informację o podjętych działaniach umieszczałam również na stronach Miasta. Tam też umieszczane są wszelkie informacje o organizowanych przez Miasto przetargach.

Po części rozumiem niezadowolenie mieszkańców – każda opłata stanowi dodatkowe obciążenie dla budżetu domowego. Niemniej jednak każdy z nas też widzi, że płatne parkingi to dzisiaj standard – czy to w Krakowie, Nowym Sączu, Limanowej czy Rabce – Zdroju. Bo zgodzimy się wszyscy w jednym – parkingi w centrum miasta nie służą temu, żeby zostawiać na nich samochody na cały dzień. Parkingi mają służyć ludziom, którzy chcą zrobić zakupy, załatwić swoje sprawy i odjechać. Nie ma innego sposobu na wymuszenie rotacji niż wprowadzenie opłat.

Na ostatniej sesji w uzgodnieniu z firmą obsługująca parkingi Rada Miejska, na mój wniosek oraz wnioski Radnych dokonała zmiany uchwał i wprowadziła obniżoną opłatę ryczałtową dla mieszkańców ulic w strefie z kwoty 1000 zł rocznie na kwotę 120 zł rocznie oraz wprowadziła opłatę ryczałtową jednomiesięczną, a także zmniejszono opłatę dodatkową. Na pewno poprawi to sytuację osób, które muszą korzystać z samochodu codziennie i zamierzały korzystać z abonamentów. Jednakże możliwość wprowadzenia dalszych zmian jest ograniczona, gdyż w wyniku przetargu została podpisana umowa na trzy lata , zatem wszelkie zmiany muszą być uzgodnione z firmą obsługującą parkingi i zarówno Burmistrz, jak i Rada Miejska nie mają obecnie swobody w dowolnym kształtowaniu stawek opłat.

Przypominam ponadto, że  moim obowiązkiem jest wykonywać uchwały, w których Radni wyrażają swoją wolę. Niemniej jednak proszę o pisemne, konstruktywne wnioski z Państwa strony, na pewno każdy z nich zostanie przeanalizowany przez Urząd przy udziale firmy obsługującej parkingi.  Być może część z nich uda się wprowadzić.  

Mam nadzieję, że wyjaśniłam Państwu przebieg prac nad wprowadzeniem płatnych parkingów na terenie Miasta.

Anna Pękała

Burmistrz Miasta Mszana Dolna


źródło: Urząd Miasta Mszana Dolna; oprac. MAG

fot. Tv28

Zobacz również